Klimatilpasning: Strategimøte (2014)

KS lokaler i Oslo, 23. januar 2014

Nettverket klimatilpasning inviteres til strategimøte i KS lokaler i Oslo torsdag 23. januar 2014 fra kl. 10.00 – 15.00.

Vi skal blant annet drøfte hva vi skal legge vekt på i 2014 (siste året i programmet) og hvordan vi sammen kan bidra til å spre kunnskapen vi har ervervet om klimatilpasning til andre som ikke har vært med i programmet.

Referat fra strategimøtet finner du her

DAGSORDEN

Møteleder: Unn Ellefsen

Innledning

10.00 – 10.15
Velkommen og introduksjon til møte.  
Unn Ellefsen

Strategi

10.15 – 10.30
Status klimatilpasning.
Gry Backe

10.30 – 11.00 
Formidling og spredning av kunnskap fra nettverksarbeidet.
Mari Rjaanes

Pause

11.15 – 12.30 
Diskusjon
a) Kommentarer fra spørreundersøkelsen. Drøfting
b) Hva gjør vi videre og hvordan? 

12.30 – 13.30
Lunsj

Faglig innlegg

13.30 – 14.30
Transformation in a changing climate: How do we make it happen?  
Karen OBrian, UiO

14.30 - 15.00
Nettverksarbeidet i 2014 

15.00              
Slutt og vel hjem