Brøset - potensialet for livsstilsendringer

Løsningsrom som åpner seg når vi ser på sammenhengene mellom teknologi og livsstil.

Kort oppsummering av Stig Larssæther sitt foredrag.

Kort oppsummering av Stig Larssæther sitt foredrag.

 

Teknologi versus livsstil

Potensiale for livsstilsendringer er mange om man klarer å gjøre Brøset til den nye normaltistanden.

Visjonen med Brøset er å forskuttere framtiden gjennom å bruke Brøset som forsøkslaboratorium.

Stig Larssæther ved NTNU har utarbeidet et klimaregnskap med utgangspunkt i Brøset-prosjektet.

Han kaller seg en ”teknologisk optimist” og tror på at teknologisk utvikling kan være nøkkelen til å kunne opprettholde eller øke levestandarden uten nødvendigvis å øke klimagassutslippene proporsjonalt.

Han forteller at matvarer står for en stor del av Norges totale klimautslipp. De siste årenes økende trend med å merke matvarer (for eksempel Svane-merket) har gjort Ola Nordmann mer bevisst på akkurat dette.

Skillet mellom teknologi og livsstil er oppkonstruert, hevder Larssæther, og mener man må tenke helhetlig for å komme i mål med ambisjonene man har satt seg.

Han liker heller ikke begrepet ”fysisk planlegging”:
-Man må planlegge det sosiale og det fysiske samtidig! En vellykket endring i livsstil, forutsetter en helhetlig tilnærming.

Handlingspotensialet er, ifølge Larssæther, en funksjon av enkeltmenneskets kunnskap, verdier og holdninger og deres materielle/sosiale handlingsbetingelser.

- Rammebetingelsene på Brøset må gi rom for både eksisterende rammebetingelser og et personlig handlingsrom for å sørge for beboernes trivsel og velvære i hverdagen. Teknologien kan ikke få til dette alene. Det kreves også visse endringer eller justeringer i den eksisterende nasjonale politikken! Mener Larssæther.