Brøset - utfordringer og muligheter

Kort oppsummering fra foredraget til Frederica Miller, leder for evalueringskomiteen.

Kort oppsummering fra foredraget til Frederica Miller, leder for evalueringskomiteen.

 

Evaluering av klimabydelen Brøset, utfordringer og muligheter

Fire prosjektteam har analysert planleggingsarbeidet av klimabydelen Brøset, og kommet med forslag til mulige løsninger.

Frederica Miller er leder av evalueringskomiteen og presenterte tirsdag de ulike prosjektgruppenes forslag til løsninger.

Et overordnet hovedmål har vært å bevare de historiske bygningene og plassere et naturlig sentrum rundt den eksisterende bebyggelsen.

- Vi ønsker en klassisk drabentbystruktur, sier hun.

Flere av forslagene ønsker en bilfri sone med en stor parkeringplass i tilknytning til bydelen. Ideen er at velferd og bilfrihet skal kunne la seg kombinere.

- Vi vil utarbeide tiltak for å redusere transportbehovet, slik at beboeren ikke skal være nødt til å være avhengig av bil for å bevege seg rundt og skaffe til veie det han eller hun til enhver tid har behov for, sier Miller.

Lite biltrafikk er også viktig med tanke på å lokke barnefamilier til bydelen.

NTNU og Sintef har bidratt med en tilgjengelighetsanalyse når det gjelder bystruktur og tetthet.

- Høy befolkningstetthet, høy tilgjengelighet og et godt service- og handelstilbud blir viktige faktorer i planleggingen.

Alle prosjektgruppene ønsker at store grøntområder skal være en sentral og viktig del av miljøbydelen. Men jo større tetthet, desto større krav til kvaliteten på uteområdene:
-Det er viktig å skape et sosialt og lokalt felleskap, men også å gi plass til et offentlig rom som er åpent for resten av byens innbyggere, understreker Miller.

Reduksjoner i utslipp kommer gjennom forbruks- og livsstilsendringer. Gjennom ”rebound-effekten” vil man prøve å friste fremtidige beboere med å tilbringe tid i nærmiljøet, i stedet for å bruke fritiden på for eksempel lange og miljøskadelige flyreiser. Det er også lagt fram en rekke forslag til hvordan man kan minske energibehovet i boligene, for eksempel gjennom

  • bygging av arealeffektive boliger,
  • oppfordre til flere personer per kvadratmeter,
  • passivhusstandard og
  • klimanøytrale bygg

Når det gjelder bebyggelse er det lagt frem ulike forslag til hvordan dette kan løses. Detaljerte planskisser fra de forskjellige prosjektgruppene stilles ut på Rica Nidelven hotell i Trondheim.

Miller understreker at arbeidet er en åpen samarbeidsprosess, ikke en arkitektkonkurranse. - Arbeidet har vært en viktig læringsprosess for alle parter, ikke minst for kommunen, avslutter hun.


Bildet er fra salen under Frederica Millers innlegg, leder av evalueringskomiteen.

Fra salen under Frederica Millers innlegg, leder av evalueringskomiteen