Brøset i et miljø,- og byutviklingsperspektiv

Kort oppsummering av foredraget til ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik.

Kort oppsummering av foredraget til ordfører i Trondheim kommune, Rita Ottervik.

Brøset i et byutviklingsperspektiv

Stor årlig befolkningsvekst i Trondheim krever at man må tenke stort og miljøvennlig når det gjelder byutvikling og nye boliger, ifølge ordfører Rita Ottervik.

Trondheim kommunes flaggskip i Framtidens byer er Brøsetprosjektet. Brøsetområdet er på hele 320 mål. Området er stort og sentrumsnært og ambisjonen er at bydelen skal bli en fremtidsrettet bydel, hvor det er enkelt å bo og lett å leve miljøvennlig.

Prosjektet ble politisk initiert gjennom Lianerklæringen anno 2007. Mål er å avdekke klimautfordringer i alle ledd i en byggeprosess, utvikle verktøy for å kunne ta grep om disse utfordringene og ikke minst å spre kunnskap om hva man lærer gjennom prosessen.

- Kompetansespreding og kunnskapsspredning er de overordnede målene i arbeidet med Brøsetprosjektet, sier ordføreren.

I arbeidet med planleggingen av Brøset-utbyggingen har forskningsinstitusjonene i regionen vært gode samarbeidspartnere. Både NTNU og Sintef har vært viktige brikker i jobben mot en klimanøytral bydel.
Kommunen har satt av store summer til miljøtiltak i budsjettet.

- Vi ønsker at Trondheim skal bli attraktiv for unge. At de skal ønske å bosette seg her, enten for å studere eller jobbe, sier Ottervik.


Bildet er fra salen under Rita Otterviks innlegg, ordfører i Trondheim kommune.

Fra salen under Rita Otterviks innlegg, ordfører i Trondheim kommune