Brøset - befaring

Bilder fra befaringen til Brøset - et byutviklingsprosjekt for framtiden i Trondheim

Brøsettomten med utsikt mot fjorden
Befaring på Brøset i Trondheim - oversiktsbilde
Deltakerne ble guidet rundt på Brøset - Reitegjerde sykehus i bakgrunnen
Befaring på Brøset i Trondheim - guiden og deltakerne
Deltakerne ble guidet rundt på Brøset - boligområde og barnehage i bakgrunnen
Befaring på Brøset i Trondheim - guiden og deltakerne
Deltakerne ble guidet rundt på Brøset - Reitegjerde sykehus i bakgrunnen
Befaring på Brøset i Trondheim - deltakerne
Brøset med hovedbygningen på Reitegjerde sykehus. Legg merke til den flotte aleen
Befaring på Brøset i Trondheim - hovedbygningen på Reitegjerde sykehus
Brøset - bygning (tidligere direktørbolig?) på Reitegjerde sykehus
Befaring på Brøset i Trondheim - bygning (tidligere direktørbolig?) på Reitegjerde sykehus


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim