Den gode byen

Blir Brøset attraktivt for beboerne?

 

Deltakerne i paneldebatten: Ann-Margit Harkjerr, byplansjef i Trondheim kommune (i midten), Erica Löfström, NTNU (til høyre) og Frederica Miller, leder av evalueringskomiteen (til venstre i bildet).

 

Det er et godt utgangspunkt at barn og unge er så engasjerte i miljøspørsmål.

Men vi har en jobb å gjøre når det gjelder menneskers forbruksvaner, innleder forsker Erica Löfström ved NTNU.

Den gode byen - paneldebatt med Ann M. Harkjerr, Erica Løfstrøm og Frederica Miller

Men for at Brøset skal bli en suksess, må man klare å vise framtidige innbyggere konkrete resultater av nye, innovative og miljøbesparende handlingsmønster, tror hun.

- Den sosiale bærekraften må ikke glemmes! Håper det sosiale blir satt i fokus i den videre planleggingen av miljøbydelen Brøset, påpekes det fra salen.

Frederica Miller, leder av evalueringskomiteen, advarer mot ”teknofascismen”: - Folk må få lov til å ta egne selvstendige valg innenfor gitte rammebetingelser. Arkitekter kan tegne og snekkere bygge ”lysegrønne” bo-områder, men det er innbyggerne selv som må gjøre ”lysegrønt” til ”mørkegrønt”, sier hun.

Men man må også kunne møtes og være sosiale uten at det går på bekostning av privatlivets fred, understreker hun.

Kommentar fra salen
- Man må finne løsninger som appellerer til ”alle”!

Miljøpartiet De grønnes representant i Trondheim hedrer rådmannens innsats i Brøset-prosjektet. Men han påpeker viktigheten av at Brøset ikke blir en adskilt del av byen. Den bør tvert imot en inkluderende og inspirerende del av bybildet som viser vei for resten av lokalsamfunnet når det gjelder å endre tankegang og handlingsmønster.


Fra paneldebatten om Den gode byen med Ann-Margit Harkjerr, byplansjef i Trondheim kommune (i midten), Erica Löfström, NTNU (til høyre) og Frederica Miller, leder av evalueringskomiteen (til venstre i bildet). Paneldebatten ble ledet av Maren Hersleth Holden, NAL|Ecobox (helt til høyre i bildet). 

Den gode byen - paneldebatt med Ann M. Harkjerr, Erica Løfstrøm og Frederica Miller