Den kalkulerte byen

Den kalkulerte byen

-Ulike metoder for klimagassregnskap

 

Kort oppsummering fra paneldebatten med fra venstre:
Kjetil Bjørklund, KS
Christian Solli, MiSA
Eivind Selvig, Civitas
Unni Larsen, Vestregionen

 

Kjetil Bjørklund fra KS presenterer et verktøy under utvikling. Det webbaserte verktøyet skal ferdigstilles i løpet av året og er et samarbeid med Enova.

Den kalkulerte byen - paneldebatt med Christian Solli, MiSA, Kjetil Bjørklund, KS, Unni Larsen, Vestregionen og Eivind Selvig, Civitas

Målet med avtalen er å legge til rette for at kommunene og fylkeskommune kan ta en ledende rolle i arbeidet med å få ned energiforbruket og klimagassutslippene. Som ledd i avtalen skal KS og Enova i fellesskap utvikle nye verktøy for kommunesektorens arbeid med klima- og energiplanlegging, slik at det blir lettere å komme fra plan til handling.

Klimagassregnskap.no, tar utgangspunkt i ”bygget”. Redskap for planlegging og utbygging av bygg, fra skisse til prosjektert. Alt fra transport, energiforsyning, materialer og konstruksjon er tatt med i det gratis webverktøyet, utviklet av Civitas. Privatforbruket er ikke lagt stor vekt på i akkurat denne løsningen.

Vestregionen er 16 kommuner vest for Oslo. Prosjekt har fått i oppgave å lage et energi- og klimaregnskap for kommunene. Verktøyet tar utgangspunkt i energi i lokale bygg, kommunal transport og energi i offentlige bygg. Verktøyet skal måle effekten av de ulike miljøtiltakene som er satt inn. Vestregionen er i samtaler med KOSTRA om et mulig samarbeid. 


Fra paneldebatten om Den kalkulerte byen med (fra venstre) Kjetil Bjørklund, KS, Christian Solli, MiSA, Eivind Selvig, Civitas og Unni Larsen, Vestregionen. Paneldebatten ble ledet av Maren Hersleth Holden, NAL|Ecobox (helt til høyre i bildet). 

Den kalkulerte byen - paneldebatt med Christian Solli, MiSA, Kjetil Bjørklund, KS, Unni Larsen, Vestregionen og Eivind Selvig, Civitas

relatert informasjon