Den smarte byen

Kort oppsummering fra paneldebatt med innlederne; Lisbeth Hammer Krog, varaordfører i Bærum kommune og kommentar v/David Brasfield, Oslo kommune.

 

Smart City Bærum

Lisbeth Hammer Krog, varaordfører i Bærum kommune (bildet), presenterer Smart City-prosjektet i Bærum.
– Vi ønsker å være en foroverlent, innovativ og nytenkende kommune, sier Krog.

Samarbeid mellom næringsliv, kommune og akademia er en forutsetning for å nå målene om en grønnere framtid i Bærum. Men Krog opplever at interessen er og begeistringen er svingende og miljøforkjemperne sliter med å motivere innbyggerne.

-Skummelt, ifølge varaordføreren.

Tverrpolitisk enighet om miljøplan og klimamål. Samspill med frivillige organisasjoner og egne innbyggere og næringsliv har vært viktig.

Den smarte byen - Lisbeth Hammer Krog, varaordfører i Bærum kommune

To hovedtemaer; Bygg og transport. 85 prosent av kommunens utslipp kommer faktisk fra mobile kjøretøy.

Bærum har hentet inspirasjon fra lignende prosjekter i London og Amsterdam. Etter en anbudsrunde ble Accenture engasjert som prosjektleder. I etterkant har det blitt avholdt to workshops. Prosjektet har enn ikke blitt avgjort på politisk plan. Behandlingen finner sted senere i vår.

Den smarte byen - paneldebatt David Brasfield kommenterer Lisbeth H. Krogs innleggDavid Brasfield i Oslo kommune kommenterer Krogs innlegg;
-Interessant at Bærum kobler Smart City-prosjektet med kommunens klima- og energihandlingsplan.  Men jeg savner konkrete tiltak rettet mot innbyggernes forbruksvaner.

Brasfield berømmer imidlertid Oslos nabokommuner for effektiv og rask saksbehandling.

London jobber med byggsiden av miljøspørsmålet. Amsterdam har fokusert på transport. Tor Atle Odberg fra Miljøverndepartementet understreker viktigheten av å tenke helhetlige løsninger.

Er SmartCity-teknologien tilgjengelig?
Ja, teknologien er der. Utfordringen er å gjøre den tilgjengelig for folk flest.

 

Kommentarer fra salen
Tor Medalen
-800 biler per 1000 innbyggere i Bærum. Fortetting og parkeringsrestriksjoner? Eller er politikerne redde for å miste stemmer?
Svar fra Lisbeth Hammer Krog: Ideen er å skape dialog og engasjement. Blant annet denne samlingen er med på å sette en standard. Synes ikke vi skal fokusere på det negative. Vi må heller finne løsninger på de utfordringene vi har i Bærum. Enig i at kollektivtransporten i kommunen er skandaløs.

Steven Stoknes, Futurebuilt
-Jeg var i Amsterdam for et par uker siden. Amstedam SmartCity har mange visjoner, men lite praktiske løsninger. 

Svar fra David Brasfield: Ikke overraskende å høre. Internettsidene deres er heller ikke imponerende. Man må utvikle en tiltakspakke i tillegg til å være synlige i byens gater.


Fra paneldebatten om Den smarte byen med (fra venstre) Tor-Atle Odberg, MD, David Brasfield, Oslo kommune og Lisbeth Hammer Krog, varaordfører i Bærum kommune. Paneldebatten ble ledet av Maren Hersleth Holden, NAL|Ecobox (helt til høyre i bildet).

Den smarte byen - paneldebatt med Lisbeth Hammer Krog, varaordfører i Bærum kommune, David Brasfield, Oslo kommune og Tor-Atle Odberg, MD