Er det marked for klimavennlige løsninger?

Kort oppsummering fra foredraget til konsernsjef i Heimdal Gruppen Ellen Klingenberg

Kort oppsummering fra foredraget til konsernsjef i Heimdalsgruppen Ellen Klingenberg.

 

Er det marked for klimavennlige løsninger?

Heimdal Gruppen har akkurat ferdigstilt et stort passivhusprosjekt i Trondheim. Men de opplever å møte utfordringer, både når det gjelder å sikre finansiering til miljøvennlig utbygging og skepsis hos boligkjøperne.

Ellen Tveit Klingenberg er konserndirektør i Heimdal Gruppen og nestleder i styret i Trondheim Næringsforening.  Hun takker for at det er blitt åpnet for dialog mellom det private og det offentlige.

- Miljø har vært et veldig viktig verdibegrep lenge, men det er først de siste ti årene det har begynt å skje ting på området, sier Klingenberg.

Heimdal Gruppen ble for noen år tilbake invitert til et ECOCity-samarbeid av Trondheim kommune.

Resultatet har blitt ”Miljøbyen Granås” ved Jakobsli i Trondheim. Et boligprosjekt med 312 boliger av ulik type. Funksjonelle boliger for folk flest. Heimdal Gruppen ble utfordret av Miljødepartementet om å bygge boligene som passivhus.  De tok utfordringen. Prosjektet er akkurat ferdigstilt og har solgt kjempebra.

Men er det marked for passivhus?
Ja, ifølge Klingenberg. Hvis man har fokus på det endelige resultatet og kunden gjennom hele prosessen fra a til å.
- Først og fremst kreves store tomtearealer som gir rom for å tenke helhetlige løsninger og frihet til å planlegge alle ledd i en byggeprosess. Et annet viktig moment er et kollektivtilbud i tilknytning til boligene.

Bankene har imidlertid vært skeptiske til å finansiere nytenkende prosjekter.
- Det er stor interesse for klimavennlige boliger blant planleggere, rådgivere og arkitekter. Men de som må ta den økonomiske risikoen er skeptiske. Man må tørre å tenke økonomisk gevinst og miljøgevinster under ett, sier Klingenberg.

Boligkjøperne er fortsatt skeptiske til miljøprosjekter, men Klingenberg har tro på at de etter hvert vil innse at her er det penger å spare i det lange løp. Spesielt på strømutgifter.