Framtidens byer - fra visjoner til handling

Kort oppsummering av foredraget til Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet.

Kort oppsummering av foredraget til Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet.

Fra visjon til handling

Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Audun Garberg åpnet med å hedre miljøkonferansen og kalle den miljøorientert og rettet mot konkrete prosjekter.

Målet etter klimakonferansen i København er å begrense den globale temperaturøkningen til maks 2 grader celsius. De rike landene må redusere utslipp med 24-40 prosent. I Norge, er ambisjonen å klare å kutte utslippene med hele 30-40 prosent innen 2020 og være helt klimanøytrale innen 2030.

Målene er ambisiøse, og dagens tiltak er ikke tilstrekkelig for å nå målsetningene.

- Både kortsiktige og langsiktige løsninger er viktige.

Det er per i dag 40 samarbeidsprosjekter under Fremtidens byer. Sju nye pilotprosjekter er igangsatt, herunder Brøset-prosjektet. Fremtidens byer i Drammen har tatt utgangspunkt i en allerede bebodd bydel. Målet er fortetting av bebyggelsen for å forkorte avstander, i tillegg til å bygge energieffektive og -produserende bygg, forteller Garberg.

Et annet satsingsområde innen Fremtidens byer er økt fokus på forbruk og avfall. Her tas det pedagogiske grep for å finne klimavennlige alternativer til dagens avfallssystem.

- En rekke klimatiltak har mange positive bieffekter. De genererer blant annet mindre støy og bedre folkehelse.

Selv om vi her i Norge har hatt en lavere normaltemperatur i vinter, opplever størsteparten av kloden er temperaturøkning som ikke ser ut til å skulle normalisere seg med det første.