Framtidens byer fører til handling!

Kort oppsummering av foredraget til Arne Norheim, styreleder Sandnes indre havn og bystyrerepresentant, og Lasse Bjerved, Asplan Viak.

Kort oppsummering av foredraget til Arne Norheim (til venstre i bildet), styreleder Sandnes indre havn og bystyrerepresentant, og Lasse Bjerved, Asplan Viak.

 

Framtidens byer fører til handling!

Prosjektet Sandnes Indre havn (SIH) fikk i oppdrag å fristille et havne- og industriområde i sentrum av Sandnes, og transformere dette til næring og boligutvikling midt i sentrum.

Havnevirksomheten i Sandnes skal flyttes, og områdene fristilles innen 2016. Organiseringen og ansvaret for planleggingen ble gitt til SIH. Plan- og arkitektkontoret Asplan Viak skal stå for det praktiske med hensyn til planlegging og strategiutvikling.

Hovedelementer under planleggingen har vært å finne klimavennlige løsninger når det gjelder arealbruk og transport, energi i bygg, forbruk og avfall og klimatilpasning.

De ønsker blant annet å integrere en gågate i det ”nye” sentrumsområdet og legge om hovedveien slik at man får et stilleområde uten biltrafikk i hjertet av byen. Grønne allmenninger og et nytt folkebad er også viktige elementer i planleggingen.

På det 150.000 kvadratmeter store planområdet ønskes det å bygge om lag 350 boliger; 250 i sør og 150 i nord. Det diskuteres også å bygge 100 boliger i sjøen.

Den totale prislappen er estimert til i overkant av 139 millioner kroner, men prosjektet Sandnes Indre havn har sterk politisk forankring i både bystyret og andre politiske organer.

relatert informasjon