Framtidens byutvikling har startet!

Framtidens byutvikling har startet!

Avslutningsinnlegg ved Øyvind Aarvig, Miljøverndepartementet.

 

-Dette er kjempegøy å jobbe med, innleder Aarvig.

Det er mange aktiviteter, stort engasjement, mange ideer og stor vilje i de mange prosjektene tilknyttet temaet Framtidens byutvikling. På tross av at det noen ganger går to skritt frem og ett tilbake, er retningen klar. Man vil ha gode og klimavennlige byer!

Det er stort potensial når det gjelder regionalt samarbeid. Per i dag gjør noen mye, mens andre sitter på gjerdet.  Mange av oppgavene kan forenkes gjennom ytterligere samarbeid på regionalt nivå.

Privat finansiering kan være problematisk.

Fremtidens byer har et samarbeid med NHO, HSH og FNO om en elektronisk brosjyre som disse skal legge ut på sine nettsider og retter seg mot de ulike organisasjoners medlemsbedrifter. Den oppfordrer til å ta samfunnsansvar og ta i bruk mulighetene for nye forretningsområder.

Livsstilsendringer har vært et annet viktig tema på FB-samlingen. Det er ulike meninger om skillet mellom teknologi og livsstil er oppkonstruert eller ikke. Det er imidlertid ingen tvil om at man må jobbe med begge sider samtidig for å oppnå det man ønsker.

Det virtuelle Brøset blir etablert nå. Vi gleder oss til å se fremtidens bilder av Framtidsbyen. Vi vet ennå ikke hvordan framtiden blir, og må derfor satse på et mangfold av løsninger – ikke satse alt på en hest.

I Sandnes ønsker man at byens indre havn skal bli et FB-pilotprosjekt. Flere andre byer har også lignende planleggingsarbeid på gang. Det beste er å komme helt opp til Brøset-nivå, men alle utviklingsprosjekter med gode intensjoner og målsetninger ønskes velkommen.

Ideene er en kapital som bærer renter i talentets hender! (Antoine Rivarol)


Framtidens byutvikling har startet! - avsluttningsinnlegg ved Øyvind Aarvig, prosjektleder i Framtidens byer, MD

Framtidens byutvikling har startet! - avsluttningsinnlegg ved Øyvind Aarvig, MDKontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim