Grønne tak - en del av Københavns framtidige plangrunnlag

Kort oppsummering av foredraget til Dorthe Rømø, København kommune.

Kort oppsummering av foredraget til Dorthe Rømø, København kommune.

Københavns grønne tak

Bærekraftige byer må tenke stort og grønt! Med denne teorien i bakhodet, skal København innen 2015 etablere 325.000 kvadratmeter med grønne tak i Danmarks hovedstad.

Initiativet til de grønne takene i København ble tatt i 2008, men ideen er gammel. Flere storbyer rundt omkring i verden har allerede innført en såkalt ”grønt tak-politikk”; blant annet Berlin, Beijing, Tokyo, London og Toronto.

Man vet at store mørke overflater man ofte finner i store byer gir høyere temperaturer. Ved å implementere grønne områder i bykjernen, vil temperaturene synke. Grønne tak har også evnen til å holde på store mengder vann fordi plantene suger opp regnvannet.

Dermed kan man avlaste kloakkanlegget og forhindre oversvømmelser ved mye nedbør.

Grønne tak skaper også levegrunnlag dyr og planter og gir økt biologisk mangfold. Det vil også være penger å spare for privatpersoner som velger å kle husene sine med grønne tak, fordi de vil kunne håndtere eventuelt overflødig regnvann på egenhånd.

Demonstrasjonsprosjektet er allerede i gang, og Dorthe Rømø i København kommune har tro på at man vil komme i mål i henhold til ambisjonene innen fristen er ute om knappe tre år. Til nå er 65.000 kvadratmeter dekket. 


Under har vi lagt ut noen smakebiter fra foredraget til Dorthe Rømø.

"Brug arealet mere end en gang til mere end et formål" er budskapet på bildet under.

Fra presentasjonen til Dorthe Rømø, København kommune
Fra presentasjonen til Dorthe Rømø, København kommune
Fra presentasjonen til Dorthe Rømø, København kommune
Bildet under viser Emilo Ambasz, Fukuoka Prefectual international hall.
Fra foredraget til Dorthe Rømø, København kommune

Til slutt et bilde som viser taket og deler av bygningen Chicago City Hall.

Fra presentasjonen til Dorthe Rømø, København kommune