Storsamling 2011

Trondheim 5. og 6. april 2011

5. og 6. april møttes samarbeidspartnerne i Framtidens byer til storsamling i Trondheim. Det ble to innholdsrike dager for de over 250 deltakerne. 

Storsamling 5. og 6. april i Trondheim

Tirsdag og onsdag møttes samarbeidspartnerne i Framtidens byer til storsamling i Trondheim. Det ble to innholdsrike dager for de over 250 deltakerne.

 

Deltakere var fra samarbeidsbyene i Framtidens byer, fylkesmenn og fylkeskommuner, forskning, næringslivet, involverte departementer med flere.

Årets tema var Områdeutvikling – med utgangspunkt i utviklingen av en klimanøytral bydel på Brøset.

Innleggene er tilgjengelig både som pdf og video. Det er også utarbeidet en kort oppsummering fra hvert innlegg/ debatt. Det er lagt ut bilder fra befaringene der vi har det.

 

Tirsdag 5. april

Årets tema er Områdeutvikling – med utgangspunkt i utviklingen av en klimanøytral bydel på Brøset.

Er det marked for klimavennlige løsninger?
Privat engasjement i byutvikling. Hvordan forholder utbygger seg til kommunale myndigheter og finansiering? v/Ellen Klingenberg, konserndirektør Heimdalsgruppen.

Kort oppsummering av foredraget til Ellen Klingenberg.

Presentasjon av Ellen Klingenberg (pdf)

Presentasjon (video - 26:00)

Brøset - et byutviklingsprosjekt for framtiden

Presentasjon av Brøset i Trondheim. Hva er utfordringer og muligheter mht. transport, energi i bygg, forbruk og avfall, tilpasning til klimaendringer og det gode bymiljøet?

 

Brøset i et miljø- og byutviklingsperspektiv
v/ordfører Rita Ottervik, Trondheim kommune

Kort oppsummering av foredraget til Rita Ottervik.

 

Brøset - utfordringer og muligheter
Betraktninger etter gjennomførte parallelloppdrag med fire prosjektteam. v/Frederica Miller, leder for evalueringskomiteen

Kort oppsummering av foredraget til Frederica Miller.

 

Brøset - potensiale for livsstilsendringer
Løsningen som åpner seg når vi ser på sammenhengene mellom teknologi og livsstil. v/Stig Larssæther, NTNU

Kort oppsummering av foredraget til Stig Larssæther.

 

 

 

Presentasjon av Rita Ottervik (pdf)


Presentasjon av
Frederica Miller
(pdf)Presentasjon av Stig Larssæther (pdf)

 

 

 

Presentasjon (video - 17:33)


Presentasjon (video - 47:27)

 


Presentasjon (video - 18:40)

 
PAUSE

Framtidens byer - fra visjon til handling
v/Audun Garberg, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet.

Kort oppsummering av foredraget til Audun Garberg.

Presentasjon av Audun Garberg (pdf)

Presentasjon (video - 20:15)

Framtidens byer fører til handling!
Transformasjon av havne- og industriområdet i Sandnes til sentrumsformål. v/Arne Norheim, styreleder Sandnes indre havn og bystyrerepresentant, og Lasse Bjerved, Asplan Viak.

Kort oppsummering av foredraget.

Presentasjon (pdf)

Presentasjon (video - 24:48)

PAUSE

Eksempel Danmark
Grønne tak - en del av Københavns framtidige plangrunnlag
København skal innen 2015 etablere 325 000 m2 grønne tak! Hva gjør grønne tak til en del av framtidens klimatilpassede, bærekraftige byutvikling? Initiativ etter COP 15. v/Dorthe Rømø, København kommune.

Kort oppsummering av foredraget til Dorthe Rømø.

Presentasjon av Dorthe Rømø (pdf)

Presentasjon (video - 25:13)

Eksempel Østerrike
An urban development project of the city of Linz
Solar City er en forstad til Linz på omtrent størrelse med Brøset som ble realisert i perioden 1999 - 2005. Prosjektet har høye ambisjoner på miljø og kvalitet og har mottatt flere priser blant annet United Nations (UNCHS) "Best Practice". v/Ewald Reinthaler, Linz kommune (Foredraget ble holdt på tysk, mens presentasjonen er på engelsk).

Norsk oversettelse av foredraget til Ewald Reinthaler.

Presentasjon - engelsk (pdf)

Video om solar City (17:25)

Presentasjon (video - 19:20)

 

  

        

Befaringer 

                              


Bussbefaring til Brøset - Befaring med buss

Orientering om kollektivsystemet under bussturen til Brøset. Befaring på Brøset med fokus på klimatilpasnings-strategier og lokalklimaanalysen for området.

Bilder fra befaringen

Brøset

CO2-fri postdistribusjon - Befaring til fots

Posten arbeider for distribusjon av brev og pakker i Midtbyen uten bruk av fossilt drivstoff. Alternative distribusjons-metoder som gående ruter med tralle, elbiler og elmopeder.

Vi har ingen bilder fra denne befaringen.

Byvandring og besøk på gjenbrukssenter - Befaring til fots

Bilder fra befaringen 

Svartlamoen
ReMidasenter
Stavneblokka

Besøk til Sparebank 1 SMN Midt-Norge - Befariing til fots

Omvisning og presentasjon av miljøløsninger ved nytt hovedkontor for Sparebank 1.Forbildeprosjekt støttet av Enova med beregnet behov for levert energi på 102 kWh/m2.

SpareBank 1 SMN er tildelt Trondheim kommunes energisparepris for 2011

Bilder fra befaringen

Sparebank SMN 1

Onsdag 6. april

Parallelle verksteder innenfor Framtidens byers fire innsatsområder

Verksted 1
Areal og transport

Verksted 2
Energi i bygg

Verksted 3
Forbruk og avfall

Verksted 4
Klimatilpasning

Fra 9 til 3 tonn
Verktøy for beregning av klimafotavtrykk og klimagassutslipp på Brøset, v/Christian Solli, MISA

Kort oppsummering av foredraget til v/Christian Solli

Presentasjon (pdf) Presentasjon (video - 14:28)

Den kalkulerte byen
Ulike metoder for klimagassregnskap v/Christian Solli (MISA), Kjetil Bjørklund (KS), Unni Larsen (Vestregionen) og Eivind Selvig (Civitas)

Kort oppsummering fra paneldebatten

Presentasjon, Vestregionen (pdf)
Presentasjon, KS (pdf)
Presentasjon, Civitas (pdf)

Paneldebatten (video - 23:22)

Den smarte byen
Bærum utvikler "Smart City Bærum" - lønnsomt samspill for en grønnere framtid. v/Lisbeth Hammer Krog, varaordfører i Bærum kommune og kommentar v/David Brasfield, Oslo kommune

Kort oppsummering fra paneldebatten

Presentasjon(pdf)

Presentasjon (video - 09:50)

Paneldebatten (video - 20:54)

Den gode byen
Blir Brøset attraktiv for beboerne? v/Ann-Margrit Harkjerr, byplansjef i Trondheim kommune, Erica Løfstrøm, NTNU og Frederica Miller, leder for evalueringskomiteen.

Kort oppsummering fra paneldebatten

Paneldebatten (video - 20:58)

Framtidens byutvikling har startet!
Avslutningsinnlegg v/Øyvind Aarvig, prosjektleder i Framtidens byer, Miljøverndepartementet 

Kort oppsummering av avslutningsinnlegget 

Presentasjon (pdf)