Sparebank 1 SMN Midt-Norge - befaring

Bildene er fra befaringen til Sparebank 1 SMN Midt-Norge i Trondheim

Sparebanken SMN1 i Trondheim
Sparebanken SMN1 i Trondheim
Sparebanken SMN1 i Trondheim


Kontaktpersoner i Framtidens byer Trondheim