Verksted 1 - Areal og transport

Program for veksted 1: Areal og transport

Program for veksted 1: Areal og transport

Møteleder: Hanne Bertnes Norli

 

 

 

 

Foredragene er lagt ut som pdf-filer, samt en kort oppsummering fra hvert av innleggene.

Velkommen v/Jan Erik Lindjord, Samferdselsdepartementet

 

NTP – veien videre

  • Oppfølging av innspill fra byene på samlingen i Kristiansand, hvordan behandles byproblematikk i NTP, prosessen videre.
    Gyda Grendstad, Statens vegvesen (20 min). Kort oppsummering fra innlegget og diskusjonen
  • Kommentarer/ spørsmål (15 min)

 

Presentasjon (pdf)

Bilder fra innlegget med tilhørende debatt
 

Strategisk arealplanlegging – IKAP

 

Presentasjon, O. Myklebust (pdf)

Presentasjon, T. Bragstad (pdf) 

Presentasjon, T. Medalen (pdf)

PAUSE

Områdeplanlegging – arealbruk og funksjoner på Brøset

  • Gjennomgang av de foreslåtte transportløsningene i de fire forslagene for Brøset. Arealbrukens konsekvenser for forholdet til sentrum, transportomfang og klimagassutslipp. Kristian Sandvik, trafikkplanlegger Trondheim kommune (25 min). Kort oppsummering fra innlegget
  • Presentasjon av forskerteamets evaluering av de fire forslagene med hensyn til sammenheng mellom byform og transport. Bendik Manum, NTNU. (20 min). Kort oppsummering fra innlegget
  • Spørsmål/ Diskusjon (15 min)

 

Presentasjon, K. Sandvik(pdf)

Presentasjon, B. Manum (pdf)

 

Brosjyre ”Handelsanalyser – presentasjon av nytt verktøy for vurdering av funksjoner, senterstruktur og konsekvenser for transport og miljø” ble delt ut på sesjonen.