Spørsmål/ diskusjon IKAP

 

-IKAP-arbeidet har beveget seg innenfor det som var politisk mulig, var en av kommentarene under debatten. Mens en annen mente at nettopp det er problemet, og at fylkeskommunene er for svake.

En annen innvendig mot IKAP var at problemstillingene utsettes til kommuneplanene skal lages – da blir IKAP et rent innsigelsesinstrument.

Til dette repliserte prosjektleder Myklebust at IKAP nettopp skal forhindre innsigelser fordi kommunene har inngått gjensidig forpliktende avtaler gjennom IKAP.