Verksted 2 - Energi i bygg

Program for verksted 2: Energi i bygg Møteleder: Sylvia Skar

Program for verksted 2: Energi i bygg
Møteleder: Sylvia Skar

 

 

 


 

Foredragene er lagt ut som pdf-filer, samt en kort oppsummering fra hvert av innleggene.

 

 

Energibehov og energiforsyning – Hvordan få dette til å henge sammen når målet er lavt CO2-utslipp?
Fire case fra Brøset v/ Tore Wigenstad, Seniorrådgiver, Enova SF

Kort oppsummering fra innlegget

Presentasjon (pdf)
Diskusjon/ pause

Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse Nye maler for og standardisering av EPC-kontrakter
Gjennom prosjektet ”Grønne energikommuner” har Kommunenes sentralforbund (KS) videreutviklet maler som brukes i gjennomføringen av EPC-kontrakter. KS har også tatt initiativet til å lage en norsk standard for EPC, hvor standardiseringsarbeidet startet i januar 2011. v/ Kjell Gurigard, siv.ing Kjell Gurigard AS

Kort oppsummering fra innlegget

Presentasjon (pdf)

Individuell måling av fjernvarme i eksisterende bygg Erfaringer fra Ustmyra borettslag
v/Runar Skippervik, Trondheim og omegn boligbyggelag, TOBB

Kort oppsummering fra innlegget

Presentasjon (pdf)
Diskusjon/ pause

Innkjøp og organisering av energimerking og energivurdering
Tips og råd for organisering av energimerking av bygg og energivurdering av tekniske anlegg. v/Brynjulf Skjulsvik, Norconsult

Kort oppsummering fra innlegget

Presentasjon (pdf)
Åpen post