Individuell måling av fjernvarme i eksisterende bygg

Erfaringer fra Ustmyra borettslag
v/Runar Skippervik, Trondheim og omegn boligbyggelag (TOBB)

 

Kort oppsummering fra innlegget

I leiligheter er det vanlig å ha individuell måling av elektrisitet, mens forbruk av fjernvarme ofte fordeles etter en fordelingsbrøk, for eksempel etter areal.
Ustmyra borettslag har ettermontert et system for individuell måling av fjernvarme. Og flere boligselskaper i Trondheim vurderer å gjøre det samme.

De to viktigste grunnene til å montere individuell måling er rettferdighetsprinsippet om at man ikke skal betale for mer enn det man bruker og fordi det sparer energi. Montering av individuell måling antas å ha en energibesparelse fra fem til femten prosent. Besparelsen skjer gjennom en økt bevisstgjøring når eget forbruk måles.

Mens det i nye bygg er ganske enkelt å installere individuell måling, er det i eksisterende bygg mer utfordrende og dyrere.
Ofte er føringsveiene for fjernvarme plassert i ulike sjakter. Det betyr at det kreves mer enn en måler per leilighet for å kunne måle forbruket. Og dermed tilsvarende høy investering.

I eksisterende bygg er det ofte ikke åpne rør som er lett tilgjengelige. Dette kan føre til fordyrende mekaniske inngrep, spesielt i baderom.
Ettermonterte systemer er også dyrere i drift. Dette kommer av måten tjenestene for innsamling av data/forbruk gjennomføres.

Erfaringsmessig vil høyere frekvens på tilbakemelding til sluttbruker, føre til større reduksjon. Ustmyra borettslag har i tillegg til individuell måling skiftet vinduer og etterisolert. Tiltakene til sammen skulle spare 40 prosent av energiforbruket.

I borettslaget er det montert et trådløst målesystem med fire til syv målepunkter per leilighet. Målinger fra 2004 til 2010 viser en nedgang på 33 prosent i energiforbruket.

Sammenligning med tilsvarende borettslag som har gjort bygningsmessige tiltak viser at montering av individuell måling i et gitt eksempel har samme effekt som å skifte til litt bedre vinduer, 5 cm mer isolasjon i vegg og 15 cm isolasjon i tak.

Årsaker til at mål om 40 prosent ikke er nådd begrunnes blant annet med at mange regulerer innetemperatur ved å åpne vinduer og at de eksisterende radiotorer ikke har god nok mulighet for temperaturjustering.