Lønnsom energieffektivisering med garantert besparelse

 - Nye maler for og standardisering av EPC-kontrakter. 

 

Kort oppsummering fra innlegget til Kjell Gurigard, siv.ing i Kjell Gurigard AS

Gjennom prosjektet ”Grønne energikommuner” har Kommunenes sentralforbund (KS) videreutviklet maler som brukes i gjennomføringen av EPC-kontrakter. KS har også tatt initiativet til å lage en norsk standard for EPC, hvor standardiseringsarbeidet startet i januar 2011.

Kommunene har mange utfordringer knyttet til energi og klima. Erfaringsmessig er det et bedriftsøkonomisk potensiale for energibesparelser som ofte i tillegg kan løse et stort etterslep på vedlikehold. Allikevel er det begrenset gjennomføring på grunn av prioritering (politisk, administrativ og økonomisk), kompetanse og kapasitet.

Med Energy Performing Contracting (EPC) kan tiltak i flere kommuner slås sammen i en sparekontrakt med garanti i en kontraktsperiode.
Innkjøpsprosessen for EPC er beskrevet i 11 punkter i presentasjonen. I forhold til en tradisjonell gjennomføring er det en større grad av samarbeid mellom kommune og entreprenør for å holde forbruket nede.

Kriterier som kan legges til grunn i en EPC-tildeling kan for eksempel være lønnsomhet, tilbakebetalingstid, nåverdi, erfaring, kompetanse, kreativitet, kapasitet, organisering og kostnader.

Kommuner flest finansierer selv. Mulig å få grønn pt-rente i Kommunalbanken til tiltak i energi- og klimaplan.

Det er arbeid i gang med norsk standard for EPC. Kommunenes sentralforbund (KS) arrangerer syv regionale seminar.

EPC kan pga mindre risiko gi høyere prioritering for å satse på tiltak og kan gi kompetanseheving i kommunene. På kort sikt vil det ikke ha innvirkning på kommunes manglende kapasitet.

Konklusjon:

  • Kommunene har behov for konkret handling og gjennomføring av energitiltak
  • EPC er nyttig verktøy for gjennomføring av energitiltak for de kommunene som vil, ikke for de andre
  • Politikere og administrasjon i mange kommuner trenger informasjon /opplæring/hjelp til å komme i gang
  • Fallhøyden er stor for norske kommuner i forhold til uttalte reduksjonsmål i energi-og klimaplanene