Formidling av miljøvennlige handlinger og holdninger i barnehage, Trondheim

Kort oppsummering fra innlegget til Bjørn Arild Silseth

 

Grønn barneby i Trondheim

Ida og Markus får ting til å skje er et opplegg som tilbys barnehager i Trondheim. Grønn barneby støtter, inspirerer og motiverer barnehagene og skolene til bærekraftig miljøundervisning.  Trondheim kommune bruker grønt flagg aktivt i arbeidet med kommunikasjon i skoler og barnehager.

 Arbeidet skal videreutvikles for å gi kontinuitet og økt bevissthet i miljøarbeidet.

Tilbakemeldinger viste at det var vanskelig å lære små barn om energi. Slik startet arbeidet med Ida og Markus. Trondheim energi, vitensenteret i Trondheim, Strømsparegrisen og Grønn barneby er brukt som samarbeidspartnere, og prosjektet er finansiert av Framtidens byer og Trondheim kommune.

De gode aktivitetene ble samlet inn og bearbeidet av fagetatene. Prosjektet ble testet og så evaluert. Erfaringene viser at barn lærer gode handlinger. Forståelse og holdninger kommer med alderen. Det er aktiviteter og undring som gir læringen. Det er viktig å lære gode vaner tidlig i stedet for å avlære feil vaner senere.

Kontakt foredragsholderen om det er ønske om å bruke dette materiellet i en annen kommune.