Verksted 3 - Forbruk og avfall

Program for veksted 3: Forbruk og avfall

 

 

 

 

 

 

Foredragene er lagt ut som pdf-filer, samt en kort oppsummering fra hvert av innleggene.

 

 

Hvordan påvirkes privat forbruk av omgivelsene?
Er det “frie” valg vi gjør som forbrukere, basert på kunnskap, eller er vi i mange situasjoner – bevisst eller ubevisst – prisgitt de mulighetene og begrensningene våre omgivelser gir?

Stig Larssæther (NTNU) vil gå videre med tema fra dag 1, og samtidig utvide temaet via andre forskningsprosjekter han har gjort.

Kort oppsummering fra innlegget til Stig Larssæther.

Presentasjon (pdf)

Klimapartnere i agderfylkene
Vellykket samarbeid mellom kommuner og næringsliv i agderfylkene.

  • Hvordan har de jobbet? Hva er suksessoppskriften og hva har de oppnådd? Oppsummering
  • Verktøykasse for klimakommunikasjon Oppsummering

Ved Robert Svendsen, Arendal Kommune.

 

PAUSE

Framtidens Byers klimakalkulator for avfallsløsninger
Erfaringer ved bruk i Tromsø v/Frank Remman og Porsgrunn v/Tone Skau Jonassen.

Kort oppsummering fra innleggene.

Presentasjon Tromsø (pdf)

Presentasjon Porsgrunn (pdf)

Erfaringsutveksling i nettverket
5 prosjekter fra byene presenteres – ca. 10 min hver.

  • Trondheim: Formidling av miljøvennlige handlinger og holdninger i barnehage – med fokus på energi. Ved Bjørn Arild Silseth. Kort oppsummering fra innlegget.
  • Sarpsborg: KlimAvis Ungdomsskoleelever gir ut klima-avis og informasjon til andre unge via ulike kommunikasjonskanaler. Samarbeid med skole, bibliotek, og faglige kompetanse i kommune, fylkeskommune og næringsliv. Ved Charlotte Iversen. Kort oppsummering fra innlegget.
  • Bergen: Redesign. Bergen har avholdt et stort arrangement om redesign. Erfaringer og inspirasjon til andre. Ved Halvor Bjordal. Kort oppsummering fra innlegget.
  • Sarpsborg og Fredrikstad: Bruk av konkurranse mellom byer for å fremme interesse. Eksempel og erfaringer fra Earth Hour. Ved Grethe Rasmussen og Charlotte Iversen. Kort oppsummering fra innlegget.
  • Porsgrunn: Gjenbruk som pedagogisk idé. Gjenbrukssenter i første omgang for barn og unge – i samarbeid mellom barnehage, skole, kommune, næringsliv, forskning og kulturlivet. Ved Nina Odegard. Odegards presentasjon besto av de to første bildene av denne presentasjonen. Deretter viste hun en film med temaet Gjenbruk som pedagogisk idé. På grunn av personvern (bilder av barn) kan vi ikke legge ut fiilmen. Men denne presentasjonen inneholder samme budskap som filmen. Kort oppsummering fra innlegget til Nina Odegard.