KlimAvis i Sarpsborg

Kort oppsujmmering fra innlegget til Charlotte Iversen

 

KlimAvis i Sarpsborg

KlimAvis lar ungdommer produsere sin egen klimainformasjon – til andre ungdommer. Prosjektet er inspirert av KlimaAvis-prosjektet til Arendal kommune (kontaktperson er Robert Svendsen i Arendal kommune). Målet er å skape engasjement.

Elever fra en ungdomsskole produserer sin egen avis, som skal gis ut som bilag i lokalavisa, i tillegg til informasjon på en rekke elektroniske plattformer (nettavis, sosiale media mv).

Samarbeid har vært viktig, mellom kommunen, biblioteket, fylkeskommunen, næringslivet, skolen, lærer og lokalavisa. Foreløpig har man

Elevene søkte på stillinger i prosjekt- / redaksjonsgruppa, og det var stor interesse for å bli med.

Avisa kommer ut 4. juni og det vil etter det bli en evalueringsrunde.