Redesign i Bergen

Kort oppsummering fra innlegget til Håvard Bjordal

 

Redesign i Bergen

Bergen har gjennomført et stort arrangement med Redesign som tema.
Stedet var torgalmenningen i sentrum av Bergen.
Målet var at gjenbruk og redesign skulle oppleves som noe positivt og folk skulle se sammenhengen mellom forbruk, gjenbruk og klima.

En lang rekke selskaper deltok. Markedsførte seg gjennom mange kanaler, bla facebook, filmer, annonsering i avisene og Spotify. Det var mange som deltok og tilbakemeldingene viste at mange fant det til å være en positiv måte å fokusere på gjenbruk.

Undersøkelse i etterkant viste at 44 prosent av Bergen visste om arrangementet. Så mange som 10.000 deltok på arrangementet. Sted og tidspunkt var gunstig, ettersom arrangementet var lagt til en lørdag, sentralt i byen. Mange familier er da i byen uansett – gjerne med litt god tid.

Blant suksessfaktorene,  var å spille på allerede eksisterende krefter i byen som uansett ville ha arrangement denne dagen, og som hadde erfaring med denne typen arrangement. Det å trekke sammen var viktig. Det samme var støtten man fikk – finansielt og praktisk – fra Klimakur 2020 i Miljøverndepartementet, ved  Elisabeth Molander.

relevant informasjon