Erfaring med bruk av klimakalkulator i Porsgrunn og Tromsø

Kort oppsummering fra innlegget til Tone Skau Jonassen

Erfaringer med bruk av klimakalkulator i Porsgrunn

Har ikke brukt systemet like aktivt som Tromsø. Det er gjennomført en liten regneøvelse, ble hovedsakelig brukt erfaringstall. Det er tid og ressurskrevende å innhente reelle tall. Det er behov for å kompetanse og ressurser. Det er positivt at det er utarbeidet

 


Kort oppsummering fra innlegget til Frank Remman

Tromsøs erfaring med bruk av klimakalkulator

Frank Remman fra Tromsø holdt innlegg om bruk av klimakalkulatoren. Det er noen utfordringer knyttet til brukergrensesnitt og tilgang til rådata. Definisjoner kan også være vanskelig. Det er heller ingen kommuner som har lik avfallspraksis, noe som kan føre til problemer med den universelle utformingen av systemet.

Systemet gjør det mulig å lett synliggjøre effekter av klimatiltak gjennom konkret CO2-reduksjon. Det er også gode muligheter til å måle effekten av endringer man selv gjør.

Etter å ha brukt systemet ser man at det slippes ut mye CO2 i Tromsø som følge av transport. Det er dessuten sluppet ut 141 tonn per tonn avfall. 99 tonn av dette er bare til transport. Lang forskjell i avstand avfallet skal reise. Plast til tyskland, nesten ti ganger så langt som restavfall, men restavfall går i mange flere lass. EE-avfall som fraktes med båt står for bare 15 promille av utslippene.

Som følge av bruk av kalkulatoren har kommunen redusert strømforbruket, bestilt baklastebil med el-aggregat og startet kurs i økokjøring. Det er spart 84 tonn CO2.

For fremtiden er det muligheter for bedre brukergrensesnitt, legge inn tilbydere og bruke kalkulatoren i konkurranse

I diskusjonen gikk det bl.a. fram at man har brukt lignende kalkulatorer i forbindelse med offentlige anskaffelser.