Verksted 4 - Klimatilpasning

Program for veksted 4: Klimatilpasning

Program for veksted 4: Klimatilpasning

Møteleder: Unn Ellefsen

 

Tema: Byutvikling og klimatilpasning

Hvordan sikre at områdeprosjekter tar hensyn til dagens og framtidens
klimaendringer?
 


Oppsummering fra verksted 4 - Klimatilpasning (pdf - 261Kb). Foredragene er lagt ut som pdf-filer under. 

Hvordan tas det hensyn til klimaendringer i de områdeprosjektene som er i gang i Framtidens byer?

 • Brøset
  Klimatilpasningstiltakene. Hva er bra, hva savnes, hva er det viktig å ha med videre i planleggingen? v/ Birgitte Gisvold Johannessen, Trondheim kommune
 • Sandnes
  Med hovedfokus på klimaendringer og tilpasning i planleggingen av transformasjonsområdet. Utfordringer og muligheter. v/ Sandnes kommune. Innlegget ble holdt av konsulent Lasse Bjerved, Asplan Viak  AS

 

 

Presentasjon, Birgitte Johannessen (pdf)

 

Presentasjon, Lasse Bjerved (pdf)

PAUSE
Strømsø
Hvor står arbeidet med klimatilpasning i prosjektet? v/ Øystein Bull-Hansen, Drammen kommune


Presentasjon (pdf)

Nettverkets ”time"

 • Orientering om prosjekter som er i gang
  Bla:
  - Grønne tak
  - Kartlegging av flomveier
  - Tilsagn til prosjekter i 2011
 • Eventuelt

 

Presentasjon, Pedro Ardila (pdf)

Presentasjon, Birgitte Johannessen (pdf)