Festmiddag

Bildene er fra festmiddagen i Bankettsalen, Radisson Blue Hotel Norge. Alle bilder er tat av Sylvia Skar

Nettverkssamling i Framtidens byer, Bergen - fra festmiddagen i