Velkommen til Bergen!

Samarbeid mellom byen og næringslivet for utvikling av den bærekraftige byen

- Bergens metode ved byråd Lisbeth Iversen

Kort oppsummering fra foredraget til byråd Lisbeth Iversen.


Lisbeth Iversen (KrF)er byråd for byutvikling, klima og miljø i Bergen og ønsker velkommen til dagens nettverkssamling. I følge Iversen bør samlingen handle om fremtiden og fremtidens byer. ”Byene har både løsningene og utfordringene” sier hun og poengterer samtidig at hun setter pris på at så mange kommer for å diskutere og drøfte disse problemstillingene.

Samarbeid viktig

Byråden trekker frem flere eksempler på samarbeid mellom kommunen og næringslivet når det gjelder å utvikle en bærekraftig bystruktur. 
-Dette må være et samarbeid mellom både næringsliv, kommunen, veldedige organisasjoner og innbyggerne selv. Man er avhengig av en helhetlig satsing på by og miljø for å oppnå resultater, sier hun.

-Blant annet ble vi utfordret av Naturvernforbundet til å gå inn i Oljefri-prosjektet, hvor målet er å skifte ut oljeovner med alternative varmekilder. Vi innførte en panteordning for vedovner, og 7000 slike ovner ble skiftet ut.

Et slikt samarbeid mellom lokalt næringsliv, det offentlige og andre aktører har imidlertid lange tradisjoner i Bergen, hevder Iversen.

-På 60-70 tallet måtte man passe seg for biler i fellesrommene. Man trodde at handelen ville dø hvis man fjernet parkeringsplasser. Både handel og innbyggertall falt nok i en periode, men man skjønte raskt at folk ikke handler fra bil.

Frem til i dag har vi i samråd med næringslivet innskrenket biltrafikken i sentrum og handelen blomstrer som aldri før.

Kommunal regulering

Kommunene fungerer som reguleringsmyndighet, og samarbeider med private aktører om blant annet utbygging og transport. Iversen; -Kommunen tilbyr for eksempel næringsaktører med tomt i nær tilknytning til bybanestopp, høyere utnyttelse av denne mot at de reduserer antall parkeringsplasser.

Når kommunen regulerer transportplanene og utbyggingsplanene fører det til forutsigbarhet til innbyggerne. Samtidig kan vi kreve at byggevirksomheten utføres på en bærekraftig måte.

Samtidig poengterer hun at Bergen står ovenfor flere utfordringer, spesielt i forhold til luftkvaliteten i byrommet: -Det er en menneskerett å kunne ferdes ute, og på vinterstid er dette for mange ikke mulig i Bergen på grunn av for dårlig luftkvalitet. Dette er en problemstilling mange i byen jobber for å løse.

Felles visjoner

Avslutningsvis understreker Iversen hvor viktig felles ambisjoner og visjoner mellom offentlige og private aktører er når byutviklingen planlegges.

I Bergen finnes det flere fora som møtes for å diskutere disse problemstillingene. Det blir avholdt årlige byutviklingskonferanser siste fredag i november hvor blant andre arkitekter og byutviklere kommer sammen og Fagforum Byutvikling som diskuterer bla bærekraftig byggeri.

-Alt dette bidrar til at Bergen stadig nærmer seg målet om et bedre bymiljø og et bedre byklima, avslutter Iversen.


 

Bergen anno 1350

Virtuell 3D Rekonstruksjon av Bergen cirka 1350.
OBS - lyd kommer etter en stund ... 


Kontaktpersoner i Framtidens byer Bergen