Veien videre – felles avslutning

Kort sammendrag av Øyvind Aarvigs foredrag

Øyvind Aarvig åpner med å takke alle som har bidratt til nettverkssamlingen for to gode og givende dager. - Fint at nettverkssamlingen ble tatt inn som en del av Klimafestivalen i Bergen.

Halvveis i mål

- Vi er kommet halvveis i programmet Framtidens byer. Vi har hatt en midtveis-evaluering som utfordrer oss på mer involvering av næringslivet, sentral satsing, indikatorutvikling, og formidling av eksempler. Vi ønsker også å satse mer på synliggjøring og satsing på bymiljø.

-Samarbeidet med næringslivet er viktig, og i den sammenheng avholdes det flere konferanser som tar opp temaet:

  • Sandnes 26-27 oktober
  • Zerokonferansen 22. November, og
  • Eliaden i juni 2012

Toppmøtet i Framtidens byer avholdes 14. November kl 10-12 i Oslo.

-Det er snart klart for lansering av elektronisk brosjyre i samarbeid mellom de tre hovedorganisasjonene i næringslivet. Den er rettet mot næringslivet og fordelt i tre bolker: Nye forretningsmuligheter, samfunnsansvar og internt arbeid, sier Aarvig.

Bedre forankring sentralt

-Vi har tidligere blitt utfordret fra byene om at nå må staten trø til. Konkrete resultater her er et samarbeid mellom Vestregionen og Entra, Rom Eiendom, Statsbygg, Forsvarsbygg og Viken helserforetak om klimagassregnskap på egne bygg.

Det er i tillegg pågående arbeid med stortingsmeldinger om klima, avfall. bygningspolitikk og klimatilpasning.

-Det jobbes også med videreutvikling av indikatorer og statistikk, prosjekt og eksempeldatabase på nett, svar på behov som har eksistert lenge. Generelt vil vi oppfordre byer som holder på med områdeutvikling om å ta kontakt, vi har noe tilskuddsmidler.

-Bærekraftige løsninger er lik tredobbel bunnlinje: økonomi, sosialt og miljø.

Til slutt vil jeg si at Framtidens byer skal være en utfordings- og formidlingsarena, sier Aarvig før han takker møtelederen for god innsats og avslutter nettverkssamlingen.