Nettverkssamling i Bergen 2011

18. og 19. oktober møttes nærmere 200 deltakere på Framtidens byers nettverkssamling i Bergen. Hovedfokus disse to dagene var Bedre bymiljø.

18. og 19. oktober møttes nærmere 200 deltakere på Framtidens byers nettverkssamling i Bergen. Hovedfokus disse to dagene var Bedre bymiljø.

Nettverkssamlingen hadde hovedfokus på:

  • Bedre bymiljø - delmålet i Framtidens byer, som griper inn i alle fire satsningsområdene, og 
  • samarbeidet mellom byene og næringslivet

Temaene ble tatt opp i plenumsdelen, og til dels i de parallelle verkstedene, sammen med andre aktuelle temaer innen nettverkene. Hele programmet for samlingen (pdf - 681Kb).

Innleggene og en kort oppsummering fra disse blir lagt ut fortløpende. Video-opptak vil legges ut når de er klare (1 - 2 uker). Bilder fra befaringene m.m. vil også bli lagt ut etterhvert.

Illustrasjon Framtidens byer 

Tirsdag 18. oktober

1000

Om nettverkssamlingen v/ Erik Vieth Pedersen, Miljøverndepartementet (MD)

1005 Velkommen til Bergen!
Samarbeid mellom byen og næringslivet for utvikling av den bærekraftige byen
- Bergens metode ved byråd Lisbeth Iversen (oppsummering)

Presentasjon (pdf - 5Mb)

Video (59:47)

1100

Bedre bymiljø - generelt og organisatorisk, v/ Øyvind Aarvig, MD

Presentasjon (pdf - 4Mb)

1115 PAUSE
1130

Hvordan skape godt bymiljø der mange fag og interesser balanseres?


  • Erfaringer fra Sverige ved Aleksander Ståhle, dr tech/ landskapsarkitekt (oppsummering)
  • Slussen i Stockholm ved Monica Granberg, Structor i Miljöbyrån Stockholm AB (oppsummering)
1230

Bedre bymiljø i Framtidens byer, hva gjør vi og hva må vi forsterke?

  • Utfordringer til nettverkene v/ Ellen Husaas, MD (oppsummering)
  • Eksempel fra prosjekter i Skien, v/ Eigil Movik og Trondheim - ingen presentasjon
  • Presentasjon av pilotprosjekt i Framtidens byer, v/ Maren H. Holsen, NAL|Ecobox
1300 LUNSJ


 


1400 - 1730

Parallelle verksteder innenfor Framtidens byers fire innsatsområder

Verksted 1
Areal og transport

Verksted 2
Energi i bygg

Verksted 3
Forbruk og avfall

Verksted 4
Klimatilpasning

 

1830 Aperitif i Magnus Berfot Kinosenter
Film: BOGOTÁ CHANGE – regi: Andreas Møl Dalsgaard, Danmark 2009- Om byutvikling og miljøutfordringer i en av verdens store metropoler. 
– lukket forestilling for Framtidens byer
2030 Middag Bankettsalen, Radisson Blue Hotel Norge (Bilder)

Onsdag 19. oktober

0830

Sammenstilling av byens tiltak med reduksjon i klimagassutslipp, v/Civitas Rune Opheim (oppsummering)
Følgeevaluering av Framtidens byer - Foreløpige funn og anbefalinger v/ Morten Skodbo, Rambøll (oppsummering)

 
0950 - 1400

Parallelle verksteder innenfor Framtidens byers fire innsatsområder

Verksted 1
Areal og transport

Verksted 2
Energi i bygg

Verksted 3
Forbruk og avfall

Verksted 4
Klimatilpasning

 
1415 "Bymiljø revisited" - Hvilke utfordringer finnes i nettverkene og hva må prioriteres? v/ fagkoordinatorene (oppsummering)

Video (23:08)

1445

Avslutning, Veien videre møteleder Øyvind Aarvig, MD (oppsummering)

Presentasjon (pdf -1Mb )

Video 11:50)