Verksted 1 - Areal og Transport

Program for veksted 1: Areal og transport

 

Dag 1 - Bybanen 

Dag 2 - Sentrumsutvikling og områdeutvikling

 

 

Foredragene er lagt ut som pdf-filer.

Oppsummering fra Verksted 1 - Areal og transport. 

Tirsdag 18. oktober

Sted: Bybanen og Grand selskapslokaler
Møteleder: Mette Svanes, plansjef Bergen kommune 

1400

Bybanen – i praksis!

 • Befaring. Vi tar banen mot Nesttun og stopper på utvalgte holdeplasser/ knutepunkter, hvor vi får høre om arbeid med områdeplaner, knutepunktsutvikling og samarbeid med private aktører for gjennomføring. Vi vil forsøke å møte både planleggere og private aktører underveis

Bilder fra befaringen

1600

Bybanen – på papiret og fremover!

 • Bybanen som strukturerende element i byutviklingen
 • Trafikkutvikling, forholdet til annen kollektivtransport og andre reisemidler
 • Knutepunktsutvikling og tilgjengelighet - Hva skjer langs stasjonene?
 • Erfaringer, utfordringer og gjennomføring
 • Planer for videre utvikling – hva ligger i KVU-en, hva ligger i kommuneplanens arealdel og hva skal til for å sikre at «bybane til alle bydeler» gjennomføres først?
 • Innledere fra kommune, fylkeskommunen og statens vegvesen

Presentasjoner

Bybanen og byutvikling - Sammenheng?, v/ Mette Svanes (pdf - 3Mb)

Hva skjer langs bybanen, v/Lars Kristian Alsaker (pdf - 3Mb)

Wergeland sentrum; Hvordan bybanestoppet genererer nytt torg, ny byromsstruktur og urbane bygg i lokalområdet, v/ Stein Furru (pdf - 9Mb)
 

1700

Lokalisering og pilotprosjekter

 • Dilemmaer i bærekraftig byutvikling, hva bør være viktige kriterier for godkjenning av pilotprosjekter i Framtidens byer, orientering om Zero Emission Building (ZEB) – prosjekt i Bergen, v/ Ole roger Lindås, Bergen kommune
 • Prinsipiell diskusjon

 

Presentasjon, Lindås (pdf - 2Mb)

1730 Retur til hotellet før felles samling med film og middag
 

Onsdag 19. oktober

Sted: Grand selskapslokaler
Møteleder: Hanne Bertnes Norli, Asplan Viak/ fagkoordinator 

1000

Velkommen v/fagkoordinator

1005

Sentrumsutvikling og områdeutvikling

 • Hvordan sikre økonomisk og miljømessig vitale sentrum? Erfaringer fra Framtidens byer-prosjektet i Drammen og Trondheim, v/ prosjektleder Marit Myrstad, Trondheim kommune
 • Business Improvement Districts (BID) (pdf - 203Kb) som virkemiddel for styrking av sentrum, hva er fordelene og hva må til? Innlegg fra Norsk sentrumsforening v/ Karl Jan Søyland, styremedlem og leder av Stavanger sentrum AS. Kommentar fra Miljøverndepartementet. Diskusjon
 • Områdeutvikling og områdeplan – hvordan få til gode tverrfaglige planer, eksempelsamling og erfaringsutveksling om fortetting og transformasjon? Forslag om eget nettverk – innspill og diskusjon

 

1130

ATP nettverk: lunsj og gruppearbeid

1300

ATP nettverk videre arbeid

1400 Felles avslutning i plenum