Verksted 2 - Energi i bygg

Program for verksted 2: Energi i bygg

 

Sted: Grand selskapslokaler, Salong 1
Møteleder: Sylvia Skar

 


 

Foredragene er lagt ut som pdf-filer, samt en kort oppsummering fra sesjonen.

 

Tirsdag 18. oktober 

1400

Velkommen
Tema energiledelse

1405 Strategisk implementering av energieffektiviseringsprosesser
I en masteroppgave har Sven Myhrdal Opalic sett på hvordan Bergen kommune jobber med implementeringen av energieffektiviseringsstrategi, v/ Sven Myhrdahl Opalic, Sweco

Presentasjon (pdf - 591Kb)
Masteroppgave (pdf - 1Mb)

1435 Energiledelse – en kombinasjon av teknikk og mennesker
Organisering og innhold i energiledelse basert på NS-EN 16001, v/ Tor Brekke, Enova
Presentasjon (pdf - 1Mb)
1515 Energiledelse i Forsvaret
Kvalitet, økonomi og god drift som grunnpilarer for god energiledelse, programansvarlig for etablering av energiledelse i Forsvarsbygg Gunnar Solbjørg, Forsvarsbygg
Presentasjon (pdf - 7Mb)
1625 Energiledelse i næringslivet
Eksempler på energiledelse i næringslivet, v/ Kjartan Urdal, Sweco
Presentasjon (pdf - 1Mb)
1650 Energiledelse, diskusjon
1715 Infrastrukturprosjektet
Kort presentasjon, v/ Knut Mohn, Building Smart/Forsvarsbygg
Presentasjon (pdf - 2Mb)
1830 Samling i plenum med film og middag

 

Onsdag 19. oktober

0800

Frokostmøte i samarbeid med Framtidens byer Bergen
Deltakere kan velge å delta på frokostmøte til Bergen kommune i Rådhuset eller i plenumssesjon.
Tema for frokostmøtet er miljøvennlig oppvarming i eksisterende bygg med tre interessante innlegg:

  • Oppvarming av Universitetet med sjøvann - Tore Andersen UiB
  • Privat bolig som har halvert strømforbruket – Fam. Thorsheim
  • Gjødsel til oppvarming - Bergen Travpark

 

 

 

 

 

Presentasjonene fra frokostmøtet (bergen.kommune.no)

1000 Bybanen fra endestasjon til Florida, spasere til Vilvitesenteret, Thormøhlensgate 51 Bilder
1015 BI Damgårdsundet
Energiløsninger ved nye BI, Damsgårdsundet, presentasjon og visning av energisentral, v/ Bjart Nygaard, Rieber
1115 Spasere til Grand selskapslokaler, Ole Bulls plass
1135 Handlingsrom for å stille energikrav i regelverket
Erfaringer fra Plan- og bygningsetaten i Oslo. v/ prosjektleder Future Built Ulla Hahn og miljøkoordinator Camilla Norlén, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Presentasjon, Hahn (pdf - 5Mb)

Presentasjon, Norlén (pdf - 1Mb)

1200 Lunsj og gruppearbeid
Bedre bymiljø – hva bør prioriteres innen energi-nettverket for å jobbe mot Framtidens byers mål om bedre bymiljø?
1300 Biogassprosjekt
Nytt biogassanlegg i Bergen. Status, planer og gjennomføring. Bergen kommune, VA-etaten v/ Kristine Akervold
Presentasjon (pdf - 2Mb)
1325

Nyheter fra Enova

  • Enovas potensial og barrierestudier for bolig og næringsbygg - Resultater fra helt ferske potensial og barrierestudier for bolig og næringsbygg.
  • Engangskonkurranse varmeløsninger - Resultater fra utlyst konkurranse for enklere varmeløsninger til bygg.
  • Lokale energisentraler inn i byggprogrammet
Presentasjon (pdf - 647Kb)
1400 Felles avslutning i plenum