Verksted 3 - Forbruk og avfall

Program for verksted 3: Forbruk og avfall

Dag 1 - Undervisning / opplæring av barn og ungdom.

Dag 2 - Rapportering – indikatorer – måling av resultater

 

 

 

Foredragene er lagt ut som pdf-filer. Det er også lagt ut en oppsummering fra Veien videre for arbeidet i nettverket – prioriteringer (dag 2).

 

Tirsdag 18. oktober 

Møteleder: Hilde Moe, Miljøverndepartementet

Undervisning / opplæring av barn og ungdom
Miljøopplæring i skole og barnehage er ofte litt tilfeldig. Det er vanskelig for eksterne f.eks LOOP og Enova å komme inn i en travel skolehverdag med sine opplegg. Likevel er det svært viktig: opplæring er grunnleggende for framtidig holdning og handling.

Vi ser behovet for å øke og samordne en satsing under Framtidens byers paraply:

  • Hvordan vi kan samordne ulike undervisningsopplegg?
  • Hvordan koples byens arbeid med miljøsertifisering av skoler og barnehager?
  • Hvordan får vi distribuert dette ut til skolene via sentrale opplæringskontor? Er det behov for å involvere politisk nivå?
1400

Skolehverdagen, læreplaner, hvem bestemmer hva som skal læres på skolen, presset på den enkelte skole, v/ Frede Torsheim, Skolelaboratoriet i realfag, UiB

Presentasjon (pdf - 70Kb)
1420

Hva som finnes av ulike opplegg
Evne, mulighet og vilje til å samarbeide. Utfordringer, v/ Erik Høines, fagkoordinator tema Forbruk og avfall, Bergfald as

Presentasjon (pdf - 527Kb)
1440

Workshop om undervisning/opplæring for å jobbe fram strategi for arbeidet.

1500 PAUSE

Forbruksendringer – hvordan jobber vi med det? Hvordan får vi det til?

1515

Videre arbeid med forbruksendringer
Hva kan vi lære av prosesser som skjer – hvordan kan vi få folk i gang- eller bistå til prosesser lokalt i kommunen? 
Vi lærer av arbeidet på ”Bærekraftige liv på Landås” og arbeid med Transition Towns, v/ Agnes Tvinnereim og Lars Ove Kvalbein

 


Presentasjon (pdf - 10Mb)

1600

Eksempler fra byenes arbeid
3 korte presentasjoner med eksempler av interesse for andre Framtidens byer (Vi har ingen presentasjon fra Trondheim). 

Om matavfall på Mersmak-festivalen i Skien, v/ Eigil Movik (pdf - 1Mb)
Redesign av rådhusbanner i Bergen, v/ Håvard Bjordal, Stig Bang-Andersen og Mette Nygård Havre (pdf - 1Mb)

1645 Redesign-konkurransen i Bergen
Orientering om konkurransen og resultater. Vi går til Festplassen og ser på utstillingen som er satt opp der, v/ Håvard Bjordal
1830 Samling i plenum med film og middag

 

Onsdag 19. oktober

Møteleder: Erik Høines, fagkoordinator Forbruk og avfall

Rapportering – indikatorer – måling av resultater

0945

Rapportering – Hvordan kan vi telle og dokumentere hva vi gjør? Hvordan, hvor ofte og av hvem?
Innledning ved Morten Skodbo, Rambøll deretter workshop

Oppsummering
1030 PAUSE
Avfallsmeldingen
1040

Innledning om byenes sjanse til å påvirke forbruks- og avfallspolitikken!, v/ Erik Høines 

Presentasjon (pdf - 104Kb)
1050

Tanker rundt innspill til avfallsmeldingen. Hva er Framtidens byers rolle? Hva er Avfall Norges Rolle?, v/ Toralf Igesund, BIR/Avfall Norge

Presentasjon (pdf - 1Mb)
1110

Oppsummering - hvem og hvordan jobber vi med avfallsmeldingen i Framtidens byer

1120

Urban Mining ”a new concept for getting more people to recycle their old electronic gadgets and other stuff that contains precious metals”, v/ Rolf Tore Ottesen, NGU

Presentasjon (pdf - 3Mb)
1140

”Gjenvinningsspøkelset”
Hvordan sikre at vi ikke miljøgifter?, v/ Rolf Tore Ottesen, NGU

Presentasjon (pdf- 3Mb)
1200 LUNSJ
1300

Klimanøytral stat - hva kan kommunene lære? Hvilke målsettinger, arbeidsmetoder og verktøy brukes og kan lånes av kommunene?.
Veileder for innkjøp av transporttjenester, v/ Fride Røyne, DIFI (direktoratet for IKT og forvaltning)

Presentasjon (pdf - 558Kb)
1340 Veien videre for arbeidet i nettverket – prioriteringer Oppsummering (ppt - 572Kb)
1400 Felles avslutning i plenum