Nettverk for energi i bygg

Tirsdag 16.mars

 

 

 

 

1415 – 1445

Lysaker Park - transformasjon
fra en utidsmessig bygningsmasse til et
moderne kontorbygg med
fokus gode arbeidsplasser
og med krav om lavt
energibruk.

 

Johan Korff, Link Signatur AS

1445 – 1500

Spørsmål

 

 

1500 – 1520

Forslag til utslippsfaktor for elektrisitet for Framtidens byer

Sylvia Skar, fagkoordinator, Norconsult AS

 

1520 – 1550

Diskusjon, vedtak

 

 

1550 – 1610

Feiervesenet som ressurs i energi- og klimaarbeidet. Erfaringer fra Trondheim kommune

 

Hans-Einar Lundli, Miljøenheten, Trondheim kommune

1610 – 1630

Pause

 

 

1630 – 1800

Enova

Ny programstruktur

Lokale energisentraler

Rådgiverteam og forbilde-program

 

Kjersti Gjervan

Trond Bratsberg

Anne G. Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 17.mars

 

0900 – 0915

KRD har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi innspill til handlingsplan for energieffektive bygg.
Innledning til gruppearbeid.

 

Katharina Bramslev, Hambra AS

0915 – 1030

Gruppearbeid

 

Rune Tvedt, KS

1030 – 1100

Kriterier, pilotprosjekter

Hvordan komme videre med pilotprosjekter?

 

Øyvind Aarvig,

Miljøvernpartementet

1100 – 1130

Status og fremdrift i arbeidet

 

 

1130

Lunsj