Nettverk for forbruksmønster og avfall

Innlegg på Nettverk for forbruksmønster og avfall

Foredragene omhandlet et bredt spekter av emner innenfor innkjøp og avfall. Ut fra flere av foredragene kom det diskusjoner og konkrete forslag til prosjekter og arbeid videre.

Vi vil diskutere med Avfall Norges om deres arbeid med klimaberegning av avfallsløsninger kan bygges ut til et verktøy hvor kommunene kan beregne lokale klimafotavtrykk av egne, konkrete avfallsløsninger. Et slikt verktøy kan bidra i diskusjoner som stadig oppstår (også på samlingen) om hva som miljømessig er de beste avfallsløsningene, og brukes til planlegging og sammenligning.

I forbindelse med NHOs presentasjon av det nasjonale leverandørutviklingsprogrammet for miljøhensyn i offentlige anskaffelser ble Framtidens byer invitert til å delta.  Vi vil ta initiativ til et møte med NHO om hvordan NHO, Framtidens byer og Difis knutepunkter for offentlige innkjøp kan gjennomføre pilotprosjekter for å fremme miljøvennlige innkjøp. Anskaffelsesstrategier er et mulig tema.

Oslo har under utarbeidelse en installasjon for kildesortering under festivaler og arrangementer. Denne skal være morsom og inspirerende, og gjøre kildesortering til en ting man prater om. Man ønsker å gjøre både idéen og installasjonen tilgjengelig for de andre byene. I tråd med dette, har byene og nettverksledelsen generelt lagt vekt på betydningen av prosjekter og tiltak som kan deles og gjenbrukes mellom byene.

Videre er det i nettverket er det påbegynt et arbeid med å sammenstille byenes erfaringer med systemer for ombruk. Forhåpentligvis vil denne arbeidsmåten fungere på en måte som får fram gode eksempler til inspirasjon i nettverket.

Det kom også invitasjoner og utfordringer til byene om å være med på:
  • Svanens innkjøperklubb
  • Grønt punkt kontrollmedlemsskap
  • MISA / Oslo kommunes indirekte klimagassutslipp-modell.
  • Økt innkjøp av økologisk mat.

Det ble ikke besluttet konkrete tiltak ift. dette.

 

Tirsdag

16. mars

 

 

1415 – 1800

 

 

 

1415 – 1420

Introduksjon

Hilde Moe, MD

Erik Høines, Bergfald & Co

 

1420 – 1500

Regelverket ger grön signal

Lina Wedin fra Lunds universitet

 

1500 – 1510

Pause

 

 

1510 – 1540

Økologisk mat i sammenheng med miljø- og klimatiltak

Emil Mohr, Statens landbruksforvaltning

 

1540 – 1610

Erfaringer med anskaffelser av økologisk mat til storhusholdninger

Hanne Weichel Carlsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

1610 – 1620

Pause

 

 

1620 – 1720

Knutepunktsatsingen på miljø og offentlige anskaffelser

 

Camilla Gramstad, Difi

1720 – 1730

Pause

 

 

1730 – 1800

Beregning av byers klimafotavtrykk - forprosjekt i Oslo og mulig samarbeid for flere Framtidsbyer?

Hogne Larsen, Misa og 

David Brasfield, Oslo kommune, Byrådsavdeling for næring, miljø og samferdsel  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 17. mars

 

PARALLELLSESJON 1 - Avfallsløsninger for et lavere klimagassutslipp

 

0900 – 0910

Introduksjon og presentasjon av ombruksløsninger i Framtidens byer

Anne Beate Tangen, Miljøverndepartementet og

Erik Høines, Bergfald & Co

 

0910 – 0935

Avfallsutfordringene i framtidens byer – sett fra næringslivet.

Axel Hammer, rådgiver gjenvinning og klima i Norsk industri

 

0935 - 1005

Eksempel på vellykket arbeid

Yngve Krokan, Næringslivets emballasje­optimeringskomité

 

1005 – 1020

Pause

 

 

1020 – 1035

Avfallsinstallasjon til festivaler og arrangementer.

Marit Hepsø, Oslo kommune – Byrådsavdeling for næring, miljø og samferdsel

 

 

1035 – 1130

Presentasjon av ulike samarbeids-aktiviteter byene deltar i gjennom

Avfall Norge

-          Mulighet for flere å delta?

      -    Nye prosjekter?

Roy Ulvang, Avfall Norge

 

 

PARALLELLSESJON 2 - Klimavennlig offentlig innkjøp

 

0900 – 0905

Introduksjon

Camilla Gramstad, Difi

 

0905 – 0935

Leverandørutvikling i Norge: Framtidens byer som krevende kunder

 

Per Harbø, NHO

0935 – 0955

Kontrollmedlemmer – hvorfor må vi være det?

 

Jaana Røise, Grønt punkt

 

0955 – 1010

Pause

 

 

1010 – 1025

Svaneklubben – innkjøpssamarbeid for kjøp av miljømerkede varer og tjenester

 

Tormod Lien, Miljømerking

 

1025 – 1130

Hvordan stille miljøkrav i innkjøp – en praktisk tilnærming

Ingrid Bjerke Kolderup, Difi