Nettverk for kommunikasjon

Kommunikasjonsnettverket

Tirsdag 16.mars 

 

Erfaringsutveksling:

1410 Klimavettkampanjen i Oslo v/Marit Hepsøe

1430 ”Jeg kjører grønt”-kampanje i Kristiansand v/Bjørne Jortveit

1510 Hvordan Fredrikstad bruker årshjulet v/Grethe Rasmussen

1530 Pause

Inspirasjon:

1600 ”En god by å bo i” – hvordan formidler vi den? v/Erling Dokk Holm

 

 

Onsdag 17. mars

 

Virkemidler i det videre arbeidet:

0900 Hvilke muligheter har Framtidens byer med sosiale medier og e-governing? v/ e-minds

1000 Pause

Diskusjon

1030 Hvordan kan og bør vi bruke sosiale medier

1100 Hvordan utnytter vi kommunikasjonsnettverket best i Framtidens byer?
         Diskusjon og gode eksempler.