Storsamling, Oslo 9. & 10.mars 2009

Mandag 9. mars     

 

Plenum

 

1000 – 1020
På veg mot Framtidens byer v/statssekretær Heidi Sørensen, MD

1025 – 1045
Handlingsrom og muligheter v/Einar Håndlykken, Zero

1045 – 1145
Fylkesnivåets rolle og medvirkning
Fylkeskommunens deltakelse v/Bjørg Hilde Herfindal og Birgitte Hellstrøm, Telemark fylkeskommune
Fylkesmannens deltakelse v/Ørnulf Haraldstad, Fylkesmannen i Vest-Agder
                     
1145 – 1245
LUNSJ

1245 – 1345
Hvor står vi – hovedinntrykk fra handlingsprogrammene, samarbeidsmuligheter
introduksjon til nettverkstedene v/MD.

Presentasjon av logo og nettside V/Ane Kolberg, MD

 

Parallelle verksteder på de fire satsingsområdene

kl 1400 – 1800, ledet av ansvarlig departement og koordinator

 

1 Areal og transport

 

1400-1515
Handlingsprogrammenes innhold v/Tor Medalen, Asplan Viak
Søknadene om belønningsmidler v/Jan E. Lindjord, Samferdselsdept.

1530-1615
Diskusjon om handlingsprogram og søknader

1615-1700
Eksterne handelssentra en utfordring v/Tone Iglebæk og Hilde Gulbrandsen, Kr.sand

1700-1715
Om handelsanalyser – prosjektsamarbeid v/Kathrine Strømmen, Tr.heim

1715-1800
Arealplanlegging/ handelsanalyser

 

2 Energi i bygg

 

1400-1410
Pilotprosjekter i handlingsprogrammene v/Sylvia Skar, Norconsult

1410-1530
Miniseminar om pilotprosjekter
- Introduksjon v/Guro Hauge, Lavenergiprogrammet
- Passivhus v/Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk
- Statens bidrag:
  Passivhus v/Enova
  Løvåshagen v/Enova
  Forbildeprosjekter v/Enova
  Husbanken 

Hvordan fikk vi det til? v/Unni Larsen, Bærum kommune

1620-1715
- Mulige pilotprosjekter
- Kravspesifikasjoner
- Gruppearbeid

1715-1800
Avtaler med kommunene v/Kjersti Gjervan, Enova

 

3 Forbruk og avfall

 

1400-1415
Sammenstilling av handlingsprogrammene så langt v/Øystein Solevåg, Bergfald & co

1415-1530
Mljøsertifisering og miljøledelse i næringslivet
v/Morten Leuch Elieson, Stift. Miljøfyrtårn
- Gruppearbeid
- Oppsummering

1530-1630
Klimaregnskap for avfall - hvordan kan denne modellen tilpasses Framtidens byer? v/Hanne L. Raadal, Østfoldforskning

1630-1800
Hvordan når vi innbyggerne?
v/Tone Granaas, Grønn Hverdag og Nancy Sand, LOOP

 

4 Klimatilpasning

 

1400-1430             
Hovedinntrykk fra handlingsprogrammene v/Gry Backe, DSB

1445-1515
Hva er nedskalerte klimaprojeksjoner og hvilke svar gir de for enkeltkommuner? v/Hans Olav Hygen, Meteorologisk inst.

1515-1545
Endringer i flomforhold og vannføring. Projeksjoner, kunnskap, men ingen fasit? v/Hege Hisdal, NVE

1600-1800

Byenes behov for klimaprojeksjoner, andre behov? Mulige samarbeidsområder
Gruppearbeid

 

 

Tirsdag 10. mars

 

Plenum

  

0845 – 0900    
100-årsmålene

0900 - 0945     
Hvordan kan næringslivet bidra? v/Dag Sanne, BBU og Frode Meltzer, Telenor

0945 – 1000       
Anbefaling/erklæring fra Framtidens byer til klimatoppmøtet i København v/Rune Tvedt, KS

 

Parallelle verksteder på de fire satsingsområdene

kl 1015 – 1345, ledet av ansvarlig departement og koordinator  

 

1 Areal og transport

 

1015-1050
Om avtalen(e) i Kristiansand-området v/Are Kristiansen, ATP-prosj, Kr.sand

1050-1130
Hvordan koble arealplan til en avtale mellom stat og kommune(r)? v/Rolf H. Jensen

1130-1230
Lunsj

1230-1345
Avtaler og innhold

 

2 Energi i bygg

 

1015- 1045
Mulige pilotprosjekter forts
- Gruppearbeid
- Oppsummering v/ Statens Bygningstekniske Etat

1045-1115
Samlet gjennomgang av handlingsprogrammene v/Sylvia Skar

1115-1130
Diskusjon om handlingsprogrammene
- Innspill
- Statens innsatsområder

1130-1230
Lunsj

1230-1300
Diskusjon om handlingsprogrammene
- Subnettverk
- Samarbeidsområder

1300-1345
Diskusjon om avtaleinnhold

 

3 Forbruk og avfall

  

1015-1030
Evaluering av produsentansvarsordningene for kortlivede produkter v/Ragnhild Børke, MD

1030-1200
Offentlige anskaffelser og miljø v/Frode Herlung – Drammen kommune
Regionale nettverk v/Stein Erik Fjeldstad, Direktoratet for forvaltning og IKT
Miljøkrav ved kjøp og leasing av kjøretøy og transporttjenster v/Sigve Aasebø, Visy

- Gruppearbeid
- Oppsummering

1130-1230
Lunsj

1300-1330
Forbruk og avfall, Hvordan dokumentere klimaeffekten, kobling til miljø- klimaregnskap
v/Bodil Motzke, Bergfald & co

1330-1345
Oppsummering

 

4 Klimatilpasning

 

1015-1100
Tema – urban flom
- Økning i flomskader og utslipp. Mulige kompenserende tiltak
v/Oddvar Lindholm, UMB

1100 -1130
- Oslo kommunes arbeid med  overvannshåndtering v/Terje Nordeide, Oslo kommune     

1130-1230
Lunsj

1230 – 1300
- Nansenparken på Fornebu
v/Simen Gylseth, Bjørbekk og Lindheim as

1300 -1345
Oppsummering

 

Plenum

 

1400 – 1500
Konklusjoner og veien videre v/byene/ansvarlige departementer/koordinatorer:

Areal og transport

Energi i bygg

Forbruk og avfall

Klimatilpasning

Framtidens byer som helhet