Energi i bygg

Møteleder: Hans Olaf Delviken, KRD

Resultater fra Enovas potensial- og barrierestudier
Håvard Solem, Enova

Kartlegging av varmetap gjennom flytermografering.Presentasjon av prosjekt i Oslo
Oslo termografi 2011, fase 1 og 2 Oslo kommune
Prinsipper for termografiske målinger
Stein Moen, Oslo kommune

Framtidens bygg, status og strategi, studietur
NAL | Ecobox

Orientering om Bedre bymiljøprosjekter
Ellen Husaas, Miljøverndepartementet

Nyheter fra Lavenergiprogrammet – EBLE, Build Up Skills
Guro Hauge, Lavenergiprogrammet

EPC-prosjekt i Skien kommune. Status og veien videre
Hans-Petter Heimholt, enøk-koordinator, Skien kommune

Intelligent Energy
Enova