Forbruk og avfall

Indirekte klimaregnskap for kommunal tjenesteproduksjon
David Brasfield, Oslo kommune

Avfallsmelding
Pres. 1

Pres. 2
Erik Høines

Miljøsertifisering i Framtidens byer
Erik Høines

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser:
Praktiske eksempler og en workshop til disposisjon for Framtidens byer
Tore André Sines, NHO

I Trondheim har Framtidens byer - kontakten fått ansvar for åinkludere miljø i innkjøp. Erfaringer og tips
Hilde Opoku, Trondheim kommune

Prosjekt Bynært friluftsliv i Drammen
Pres. 1

Pres. 2
Arne Haukeli Røren, prosjektleder i Drammen kommune

Miljøsertifisering: organisering, rutiner for resertifisering og "hårete mål"
Kjetil Kleveland, Drammen

Gjenbrukskonkurranse, gjenbruksarbeid og kreativ returstasjoni Tromsø
Gørhild Olsen, REMIKS / Tromsø