Miljøvennlige og bedre byer

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell åpnet storsamlingen til Framtidens byer 23. april. – Vi skal møte framtidens utfordringer og redusere klimagassutslippene - og gjøre samfunnet enda bedre, sa Solhjell til en fullsatt sal.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell åpnet storsamlingen til Framtidens byer 23. april. – Vi skal møte framtidens utfordringer og redusere klimagassutslippene - og gjøre samfunnet enda bedre, sa Solhjell til en fullsatt sal.

Miljøvernministeren pekte på befolkningsveksten i framtiden og sa at skal vi samtidig nå målsetningen om å redusere klimagassutslippene må vi omstille oss.

I talen til storsamlingen var Solhjell opptatt av å formidle at de endringene vi må gjøre, vil skape bedre byer å bo i.
- Bygger vi et moderne transportnett vil det gi bedre luftkvalitet. Vi må arealplanlegge for framtiden, innbyggerne ønsker grønne lunger – også i byene. Vi må bygge energivennlige hus som gir store fordeler for enkeltmennesker – og vi må bygge tettere, og gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle, sa Solhjell.
Budskapet i åpningstalen var langt på veg en forsmak på hovedpunktene som kom i klimameldingen 25. april.

Solhjell sa at det positive med framtidens byer var at de beste eksemplene ble spredd, og at vi nå lærer av hverandre - hvordan vi kan planlegge for framtiden.
- Vi må tilpasse oss endringene, slik at byene blir gode å bo i , også i framtiden, sa Bård Vegar Solhjell.