Godt politisk toppmøte - lover godt for framtiden

Politisk toppmøte 2013 har gått over i historien som et av de mest vellykkede og spennende hittil i historien til Framtidens byer. Over 200 deltakere møtte 11. og 12. november til interessante foredrag og spennende samtaler.

Politisk toppmøte 2013 har gått over i historien som et av de mest vellykkede og spennende hittil i historien til Framtidens byer. Over 200 deltakere møtte 11. og 12. november til interessante foredrag og spennende samtaler.

Tre statsråder var med første dag. Tre statsråder som var positive i sin vurdering av arbeidet i Framtidens byer, og tydelige på hvor de vil gå i fortsettelsen. Vi har nå samlet alle foredrag ogpresentasjoner på en egen konferansenettside.

Referater og presentasjoner fra politisk toppmøte i Framtidens byer 2013

Her kan du laste ned rapporten vi har laget etter møtet

Samleside for politiske toppmøter