Politisk oppstartmøte juni 2008

17. juni 2008

17. juni startet samarbeidet mellom staten og de 13 største byene om å skape framtidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø. Dette ble markert med et felles møte mellom staten og byene.

- Regjeringen ser fram til samarbeidet med byene. Med felles innsats og politisk vilje fra begge parter kan vi raskere nå klimamålene og skape byer for framtiden, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, statssekretær i Samferdselsdepartementet Erik Lahnstein, statssekretær Janne Sjelmo Nordås i Kommunal og regionaldepartementet og statssekretær Guri Størvold i Olje- og energidepartementet i en felles uttalelse.

De 13 byene er: Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

På møtet ble det undertegnet en forpliktende intensjonsavtale som setter rammen for samarbeidet. Les intensjonsavtalen mellom staten og byene

Byene har kommet med en rekke forslag til tiltak og planer for hva de vil gjøre. Staten har i brev gitt hver by særskilte tilbakemeldinger som grunnlag for videre prosess og samarbeide.

Felles kronikk om "Framtidens byer" av miljø- og utviklingsministeren, samferdselsministeren, kommunal- og regionalministeren og olje- og energiministeren