Bygg byen med kunnskap og samarbeid

Velkommen til årets politiske toppmøte i Framtidens byer, 11-12. november 2013. På toppmøtet utfordrer vi politikerne og spør hvordan vi kan bidra til å sikre en bærekraftig bypolitikk? Hvordan kan regjeringen løse sentrale utfordringer for en klimavennlig bypolitikk – og er det gjennom aktivt samarbeid om en bærekraftig utvikling norske byer kan møte utfordringene?

Velkommen til årets politiske toppmøte, 11-12. november 2013

På toppmøtet utfordrer vi politikerne og spør hvordan vi kan bidra til å sikre en bærekraftig bypolitikk? Hvordan kan regjeringen løse sentrale utfordringer for en klimavennlig bypolitikk – og er det gjennom aktivt samarbeid om en bærekraftig utvikling norske byer kan møte utfordringene?

FNs klimapanel legger frem sin 5. rapport i høst, og vi ønsker å sette den inn i det norske byperspektivet. Vi får presentert den nye kunnskapen av Cecilie Mauritzen (medforfatter, Cicero) i samtale med leder av faglig råd for byutvikling, Kjersti Nerseth.

En bærekraftig byutvikling krever samarbeid på tvers – og både næringslivet og byene vil si noe om hvilke utfordringer de opplever og hvordan de ønsker å bidra i utviklingen av framtiden.

Transport og energi vil også være viktige brikker i den videre byutviklingen. Vi har invitert samferdselsministeren og olje- og energiministeren til møtet.

 
 

Vi har kunnskapen, har vi viljen?

Klimakommunikasjon, folkehelse og innovasjon er utgangspunktet for diskusjonene i andre del av møtet. Vi inviterer næringslivet til å fortelle hvordan de kan bidra til at vi kommer oss videre i å utvikle moderne, bærekraftige byer?

Samarbeidets kunst

Med utgangspunkt i de ulike samarbeidskonstellasjonene tar vi opp trådene fra det politiske møtet og presenterer eksempler på hvordan vi kan få ting til å skje – vi skal løfte oss selv og vi skal diskutere Framtiden – den som kommer etter Framtidens byer.

På dag to av det politiske møter får du muligheten til å velge mellom 15 forskjellige seminarer. Temaene varierer fra lokale og konkrete stedsutviklingsprosjekt til internasjonale nettverk og presentasjon av arbeidet med FNs klimapanel.