Byutvikling med kvalitet

Tvillingbyene Skien-Porsgrunn og tilstøtende områder rommer over 100 000 mennesker i et sammenhengende bybånd. - Vi vil jo gjerne ha vekst og velstand, og vi vil gjerne ha handel. Vi synes av og til at staten kunne være mer romslig i sitt skjønn, men forstår jo at det må være slik, sa ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer.

Tvillingbyene Skien-Porsgrunn og tilstøtende områder rommer over 100 000 mennesker i et sammenhengende bybånd. - Vi vil jo gjerne ha vekst og velstand, og vi vil gjerne ha handel. Vi synes av og til at staten kunne være mer romslig i sitt skjønn, men forstår jo at det må være slik, sa ordfører i Porsgrunn, Øystein Beyer.

Foto: Marianne Gjørv (MD)

Klimatilpasning

Tvillingbyene ser for seg en promenade- og sykkelsti langs elva mellom Skien og Porsgrunn. Drømmen er på begge sider av elva. Det legges ned et stort arbeid i å sikre elvefronten. Gjenbruk av gammel by er et godt poeng i tvillingbyene, særlig i Skien som utvikler mange interessante byrom. Man vil skape urban småby med gode opplevelser, lite transportbehov og mer liv i sentrum.

Pilotprosjekter

Heistad skole er bygd som passivhus med vindmøller, solpanel og varmegjenvinning.

- Her har regjeringen lagt godviljen til. Vi er stolte av skolen, elevene også. Krisesenteret i Telemark er også bygd som passivhus med tilpasset materialbruk og spennende bygningsdesign. NHO og tvillingbyene har jobbet sammen om et kreativt gjenbrukssenter som er blitt til en populær møteplass for generasjoner.

Kortreiste byer

- Vi er på sakte vei mot de kortreiste og miljøvennlige byene, slo Beyer fast. Han la ikke skjul på at fortettingspolitikk skaper debatt, folk utenfor byene synes det kan bli vel mye sentralisering. Stikkord for denne utviklingen er samarbeid og forutsigbare og gode rammebetingelser. Bedre belønningsordning og bypakker er avgjørende sammen med tydeligere politisk kurs på nasjonalt nivå.

- I Framtidens byer-prosjektet har vi forpliktet oss til å samarbeid om fortetting. Sykkel på begge sider av elveløpet ville være fint. En gang i framtida skal vi få det til, sa Øystein Beyer.

Jernbane

IC-triangelet og Eidangerparsellen vil gi et godt tilbud, samtidig som det vil generere mye trafikk lokalt. – Jeg ser behov for en bybane i Grenland i framtida, fra Skien sentrum gjennom Porsgrunn til Herøya. Det var utopi, nå kan det bli en realitet, mente Beyer.

 

Presentasjonen til Øystein Beyer