Velkommen til toppmøtet 2012

Velkommen til Toppmøtet i Framtidens byer 2012

Velkommen til Toppmøtet i Framtidens byer. Toppmøtet finner sted 20. november 2012 på Oslo Kongressenter.

Framtidens Byer forside

Velkommen til toppmøtet i Framtidens byer
Toppmøtet finner sted 20. november 2012, kl. 10.00-12.00 på Oslo Kongressenter

Når de største byene i årene fremover kan vente en sterk befolkningsvekst er Framtidas byer et viktig tiltak som kan være med på å lage holdbare strategier for å utvikle gode, klimavennlige byer.

Klimameldingen og forliket fastsetter høye ambisjoner og danner grunnlag for videre arbeid. For å nå målene gjennom praktisk handling og politisk vilje kreves det utstrakt samarbeid på tvers av sektorgrenser og forvaltningsnivå.

20. november møtes partene til toppmøte i Framtidens byer. Møtet skal drøfte strategier og praktiske tiltak som kan bringe oss videre i et samarbeid for å møte framtidens utfordringer.

Du kan allerede nå melde deg på til årets toppmøte ved å klikke på linken under. Program for dagen er under utarbeidelse og vil bli publisert så snart dette er klart.

Programmet Framtidens byer ledes av toppmøtet, som består av den øverste ledelsen i byene, KS, departementene og næringsorganisasjonene, med miljøvernministeren som leder. Toppmøtet avholdes en gang i året.

Vis større kart

Reise

Vi oppfordrer alle til å reise miljøvennlig til topmøtet. Rutetider for NSB.

Våre arrangement er miljøsertifisert noe som betyr at vi er pliktig å rapportere klimagassutslipp blant annet ved reise til og fra arrangementene. Vi har derfor laget et skjema der du kan legge inn din transport til og fra toppmøtet.