Program Politisk toppmøte

11.-12. november 2013

BYGG BYEN MED KUNNSKAP OG SAMARBEID11. november

kl. 10.00

Møteleder: Beate Nossum, First House

Regjeringens visjon for framtidens bypolitikk
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Byenes utfordringer
Guri Melby, byråd for Miljø og samferdsel, Oslo
Jørgen H. Kristiansen, varaordfører, Kristiansand
Bjørg Tysdal Moe varaordfører, Stavanger

Klimavitenskap møter praksis
Cecilie Mauritzen, direktør i Senter for klimaforskning (Cicero), Kjersti Nerseth, sivilarkitekt og leder av Faglig råd for bærekraftig bypolitikk og Ole Mathismoen, journalist og forfatter i samtale med Beate Nossum, First House

Klima, areal, transport og energi – viktige brikker i byutviklingen
Miljøverndepartementet, Samferdseldepartementet og Olje- og energidepartementet

Næringslivet tar utfordringene
Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge

Paneldebatt:
Framtiden i framtidens byer - Hvordan videreføre og styrke arbeidet med bærekraftig byutvikling i framtiden?
Næringslivet, byene og staten i debatt

kl. 13.00

LUNSJ

kl. 14.00

Vi har kunnskapen – men har vi viljen?
Jessica Cederberg Wodmar, JCW Hållbar Kommunikation

Framtidens byutvikling
Erling Dokk Holm, statsviter, 1. amanuensis og dekan ved Markedshøyskolen

kl. 15.30

Aktiv pause

kl. 16.00

Hvordan går det med næringslivets satsing på bærekraftighet – Presentasjon av verden største CEO studie innen bærekraftighet
Frode Hvattum, Accenture

Byutvikling og planlegging
Petter Næss Professor ved Institutt for Landskapsplanlegging

17.00

SLUTT

12. NOVEMBER

Kl. 08.30 – 09.50

Parallelle sesjoner:

SAMARBEIDETS KUNST

Byene deler sine gode ideer til klimavennlig byutvikling med hverandre – og samarbeider med næringsliv, region og stat. Bli kjent med alle former for godt samarbeid i Framtidens byer, og i framtidens byer!

Vi presenterer kjente, og ikke så kjente samarbeidsformer i denne sesjonen - og vi åpner opp for kommentarer, spørsmål og diskusjon.

Galleriet:

SAMARBEID OVER GRENSER
møteleder: Ellen Husaas

Bærekraftig mat i by og urban dyrking
David Dudek, Urbact

Stedsutvikling, medvirkning og sosiale møteplasser (SMS-prosjektet)
Anette Vesterskov Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune

Mestersalen:

HELSEFREMMENDE SAMARBEID
Møteleder: Guro Voss Gabrielsen

Gå for livet – sykle for helsen
Guro Berge, Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Ut i parken, opp i trærne
Marianne Gjørv, Miljøverndepartementet

Industrisalen:

SAMARBEID SOM VIRKER
Møteleder: Tore Leite

Byutvikling med eksempel i Drammen - Hva betyr programmer som FutureBuilt og Framtidens bygg?Øystein Bull-Hansen, NAL

Sentrumsutvikling – samarbeidsprosjekt i Trondheim
Jarle Pettersen, Samarbeidsgruppen Midtby'n og Marit Myrstad, Trondheim kommune

Sangerhallen:

SMART SAMARBEID
Møteleder: Fredrik Syvertsen, IKT Norge

Smart city – ute og hjemme
Jan Kristensen, Telenor

Smart City i Trondheim, Bergen og Oslo
Siemens

kl. 09.50

PAUSE MED PÅFYLL OG FORANDRING SOM FRYDER

Kl. 10.10 -11.30

FRA IDÈ TIL VIRKELIGHET

Vi samarbeider for å bygge byer for framtiden.
Med næringslivet, slik at klimavennlige produkter blir hverdagslige.
Med staten, så ikke den legger store arbeidsplasser dit det ikke går buss eller trikk. Med innbyggerne, slik at vi hele tiden bygger byer der folk vil bo – men, hvordan har vi egentlig fått det til, i praksis?

I denne sesjonen presenterer vi eksempler på hva som faktisk får det til skje, at en idé blir til virkelighet, virkelig action!
Også i denne sesjonen åpner vi opp for kommentarer, spørsmål og diskusjon.

Galleriet:

FORANKRING OG ENGASJEMENT
Møteleder: Erik Høines

Når sjefene måles, må de levere
Med innkjøp som eksempel
Utviklings – og kompetanseetaten, Oslo kommune

God prosess – nøkkelen til suksess
Med Energy Performance Contracts (EPC) – energisparekontrakter som eksempel
Kjell Gurigard, Kjell Gurigard AS

Mestersalen:

FRA PLAN TIL PRAKSIS
Møteleder: Gry Backe

Fornebu: Fra utstillingsvindu for moderne miljøtenking til virkelighet
Pedro Ardila, Bærum kommune

Kan offentlig–privat samarbeid bidra til å oppnå målene? Eksempel Søreide skole i Bergen
Håvard Tjore, Skanska

Industrisalen:

STATLIGE VIRKEMIDLER
Møteleder: Sylvia Skar

Økonomiske virkemidler (ROT, grønn skatt etc)
Arne Jacobsson, Grønt lys

Klimastatistikk
Bente Elsrud Anfinnsen, Miljødirektoratet

Sangerhallen:

SMARTE MULIGHETER – DE LIGGER I DAGEN
Møteleder: Unni Larsen

En smartere region - Sandnes og Stavanger
Lyse

Strøm i endring – EL-bilen kommer
Electric Mobility Norway

Kl. 11.30

 LUNSJ

Kl. 12.30 – 14.30

Opp og stå på egne bein!
Det er mange som har trodd på de gode ideene våre. Små og større tiltak og prosjekter har sett dagens lys – og mange av dem vil leve videre, lenge etter Framtidens byer og inn i framtiden.

Suksess i nettverk krever mer en prat
Verdien av nettverkene har vært stor. Kunnskap, erfaringer og arenaer for diskusjon og deling skal tas videre – i framtiden.
Synnøve Rubakk, forskningsleder, PhD, Seniorforsker ved Østfoldforskning

Veien framover
Vi er på oppløpssiden av Framtidens byer – men foran oss ligger framtidens byer, den horisonten flytter seg hele tiden.
Berit Skarholt, avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet

Kl. 14.30

Slutt og vel hjem!

PÅMELDING