Rapport Politisk toppmøte 2013

Her kan du laste ned rapporten som er utarbeidet etter det Politisk toppmøtet i Framtidnes byer 11.-12. november 2013

Rapporten er ikke et ordrett referat, men dekker innholdet i det som ble sagt under Toppmøtet.