Gang- og sykkelveier

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

En by der folk kan sykle eller gå til jobben hver dag har mindre klimagassutslipp, bedre luft, et hyggeligere sentrum og sunnere innbyggere.