Gang- og sykkelveier

En by der folk kan sykle eller gå til jobben hver dag har mindre klimagassutslipp, bedre luft, et hyggeligere sentrum og sunnere innbyggere.

Til toppen