Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Framtidens byer - ATP nettverksamling

Fredrikstad mars 2013

Her finner du program og presentasjoner fra ATP-nettverkssamling i Framtidens byer: Byenes arbeid med ATP. Prosjekter, erfaringer og veien videre , Fredrikstad 4.-5. mars 2013

Program  Referat/flyers

Dag 1 Del I: Status for byenes arbeid med ATP Framtidens byer - aktivitet i kommunene 2011-12.

Oppsummering av tiltak, indikatorer og holdninger v/ Rune Opheim, Civitas
Status for byenes arbeid med innsatsområdene v/ Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse, fagkoordinator for ATP-nettverket

Del II: Orientering om og befaring i Nedre Glomma (Fredrikstad)

Samarbeidsavtale og Bypakke i Nedre Glomma v/ rådmann Jan Lasse Hansen Fredrikstad kommune og Håkon Vindenes fra Statens vegvesen
Arbeid med by- og sentrumsutvikling i Sarpsborg v/ Karoline Bergdal, Sarpsborg kommune
Overordnet strategi for Fredrikstad sentrum v/ Marianne Aune og Trine H. Nygaard, Fredrikstad kommune

Del III: Sentrumsutvikling- Hvordan skape gode sentrumsområder?

Hva må til for å utforme gode sentrumsområder? v/ Terje Pettersen, Moss kommune
Bybanen og byutvikling- Hvordan kan kollektivtransporten bidra til å utvikle attraktive bydelssentra? v/ Mette Svanes, Bergen kommune
Attraktive sentrumsområder for byliv. Trenger vi bilen i sentrum- hva med andre trafikanter? v/ Guro Berge, Vegdirektoratet
Hvordan legge til rette for mer effektiv varetransport? Grønn bydistribusjon i Oslo v/ Hans Cats Myhre/Helge Jensen, Oslo kommune

Dag 2 Del I: Sentrumsutvikling- Parkering som virkemiddel for bærekraftige by- og sentrumsområder

Innføring av boligsoneparkering - Erfaringer fra Drammen v/ Liv Marit Carlsen, Buskerudbysamarbeidet
Parkeringsnormer i Norge og Sverige- Erfaringer fra Malmö og Norra Djurgårdsstaden v/ Linda Kummel, Spacescape
Hvordan påvirker parkeringsrestriksjoner ansattes reisevaner? v/Petter Christiansen, TØI

 

Til toppen