Gjennomførte arrangementer

by- og stedsutvikling

2018

Transformasjon, fortetting og knutepunktsutvikling med kvalitet 26.-27 september i Bergen

2017

Nordregio Forum – The Nordic City – Opportunities and Challenges of Small and Medium-sized Cities 

Plansatsing mot store byer - Nettverksmøte 11.desember 2017 på Lillestrøm

Kick off seminar - Attraktive nordiske byer og byregioner 14.– 15. september i Oslo

Levende grønne byer – byliv, byrom og bynatur  22.–23. mai i Oslo

Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder 2.-3 mars 2017 i Oslo

2016

Fagseminar om midlertidig bruk av tomme lokaler og nasjonalt regelverk, Oslo 15.desember

Plansatsing mot store byer, Nettverkssamling, Oslo 21.-22. november 2016

Plansatsing mot store byer, Nettverkssamling, Oslo 14.-15. januar 2016