Gjennomførte arrangementer

by- og stedsutvikling

2017

Kick off seminar - Attraktive nordiske byer og byregioner 14.– 15. september i Oslo

Levende grønne byer – byliv, byrom og bynatur  22.–23. mai i Oslo

Nasjonal erfaringskonferanse om områderettet arbeid i levekårsutsatte områder 2.-3 mars 2017 i Oslo

 

2016

Fagseminar om midlertidig bruk av tomme lokaler og nasjonalt regelverk, Oslo 15.desember

Plansatsing mot store byer, Nettverkssamling, Oslo 21.-22. november 2016

Plansatsing mot store byer, Nettverkssamling, Oslo 14.-15. januar 2016

2015

Bykonferanse på Litteraturhuset i Oslo 16. november 2015 

2014

Plansatsing mot store byer, Nettverkssamling, Oslo 3. desember 2014

Byliv og næring i sentrum i Bergen 25.–26. november 2014

Framtidens byer - ATP studietur 2014 Zürich, Basel, Freiburg september 2014

Framtidens byer - nettverkssamling ATP Tromsø mars 2014

2013

Byenes arbeid med ATP. Prosjekter, erfaringer og veien videre. Framtidens byer - nettverkssamling ATP Fredrikstad mars 2013

Hva betyr NTP for byenes videre arbeid? Framtidens byer - nettverksamling ATP Sandnes april 2013

Tilrettelegging for sykkel og arealplanlegging. Framtidens byer - nettverkssamling ATP Kristiansand oktober 2013

2012

Fagseminar om transportanalyser i byområder. Framtidens byer  Porsgrunn 2012